Stilladsering gennem dialog i klasserummet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 9
  • 2209
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2019
  • 27-04-2021

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 1: Stilladsering gennem dialog i klasserummet

Opgaven er en praktikopgave skrevet op til prøven i praktikniveau 1.

Problemformulering
Hvordan kan man arbejde med stilisering gennem elevernes egen italesættelse? Og har elev-lærer-relationen en betydning for denne stilisering

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Metode 3
Praksisfortælling 3
Teori 4
Det dialogiske klasserum 4
Translokutionaritet 5
Interkulturel kommunikation 5
Rammeledelse 5
Analyse 5
Konklusion og handletiltag 7
Referenceliste 9
Bilag 1. iben jensens model for interkulturel kommunikation 10

Uddrag

Indledning
Gennem mine 6 ugers praktik på en folkeskole har jeg undervist i en 7. klasse i hhv. engelsk og matematik. Her er det kommet mig for øje, hvor vigtig dialogerne i et klasserum er, efter at have oplevet tvivlende, uengagerede og opgivende elever flere gange. Specielt i matematik har elevernes arbejdsindsats og produkter været utilstrækkelige, når de er blevet præsenteret for en opgave. Hertil har jeg samtidig oplevet, at elever med gode relationer til læreren, har bidraget mere i undervisningen end elever med en ringere relation til læreren, hvilket jeg finder ret interessant.

I min opgave har jeg derfor valgt at sætte fokus på kommunikation, og på hvordan man kan fremme elevernes forståelse og produktivitet i undervisningen gennem italesættelse. Fokus i opgaven er derfor på de relationer der skabes gennem dialogen i et klasserum, såvel som på klasseledelsen, der finder sted igennem lærerens valg af kommunikationsmuligheder.

Metode
Opgaven tager udgangspunkt i en praksisfortælling ud fra empiri, hvor jeg selv har ageret deltagende observatør, samt ud fra observationer fra en ikke-deltagende observatør. Jeg har valgt at inddrage begge, da observationer fra en deltagende observatør kan være upræcise, grundet de først er nedskrevet efter timens afslutning, mens den ikke-deltagende observatørs observationer er nedskrevet i en observationslog undervejs i undervisningen (Canger & Kaas, 2016, s. 254–255)... Køb adgang for at læse mere

Stilladsering gennem dialog i klasserummet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.