Stilladsering af ADHD elev

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 7
  • 1329
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2014
  • 03-02-2015

Studieprodukt: Stilladsering af ADHD elev

PL studieprodukt i lærernes grundfaglighed.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærer støtte en elever med ADHD bedst muligt i deres læring ved brug af struktur?

Problemstilling
• Hvad er ADHD?
• Hvad er stilladsering?
• Hvordan kan vi som lærer bruge stilladseringsbegrebet konstruktivt i forhold til ADHD elevens struktur?

Formål
Hvordan tænkes stilladseringsbegrebet anvendt af lærer i folkeskolen som støtter ADHD-elevens struktur og fagligeudvikling?

Indhold

Problemformulering 2
Problemstilling 2
Formål 2
Indledning 2
Hvad er ADHD 3
Stilladseringsbegreber 3
Tønnessvangs Vitaliseringsmodellen 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
På baggrund af den stillede opgave har vi valgt, at observerer en femte klasse på vores første praktikforløb. Vi tager udgangspunkt i en enkelt elev, der lider af en neuropsykiatrisk lidelse, også kaldt ADHD. Elever med lidelsen ADHD, kan give visse udfordringer i et klasse lokale for læreren og undervisningen.

Vi har derfor i vores opgave valgt at se på stilladsering i forhold til strukturer hos elever der af fået dianogseret sygdommen ADHD. Vi mener det er vigtig som lærer at have en forståelse for ADHD-elevers adfærd og hvordan de får tilegnet sig færdigheder og kompetencer bedst muligt. På den måde, kan vi som lærer støtte elevernes behov for læring. Det vil med andre ord sige at stilladser når der er brug for det.

I vores opgave vil vi lægge ud med at forklare Vygotskys begreb om ”zonen for nærmest udvikling”, som har central betydning for stilladsering. Vi vil også forklare ”tønnessvangs vitaliseringsmodellen” ud fra en ADHD-elevs handlingsmuligheder. Herefter vil vi beskrive begrebet stilladsering for at vise vor bredt begrebet favner... Køb adgang for at læse mere

Stilladsering af ADHD elev

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.