Statistik og sandsynlighed | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Matematik 4. - 10. klassetrin
 • Ingen givet
 • 6
 • 1000
 • PDF
 • 08-03-2013

Undervisningsforløb: Statistik og sandsynlighed | Eksamensopgave

Eksamensopgave om statistik og sandsynlighed.

Opgaven.
Et undervisningsforløb der omhandler statistik og sandsynlighed, og hvor regnearket Excel er integreret i undervisningen.

Indledning.
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en overbygningsklasse (9. eller 10.), med ca. 20 elever. Ikke alle elever er lige gode til at regne i hovedet, så computeren er en integreret del af undervisningen. Skolen har et velfungerende edb-lokale hvor der er computere til alle eleverne og en projektor tilkoblet lærerens computer.

Til opgaven vælger jeg at bruge den didaktiske stjernemodel.

Indhold

Indledning. 3
Opgaven. 3
Status. 3
Kvalitets kriterier. 3
Undervisningsmetoder. 3
Mål. 3
Handlingsplan. 3
Forløbet. 4
Opstart. 4
Opgave 1. 4
Opgave 2. 4
Intro til regneark. 4
Opgave 3. 5
Praktiske opgaver i grupper. 5
Afslutning. 5
Opgave 4. 5
Opgave 5. 6
Opgave 6. 6
Evalueringsplan. 6
Bilag. 7

Uddrag

Status.
Eleverne har gennem hele deres skoleforløb været inde på emnet statistik og sandsynlighed flere gange, og har prøvet at tegne tælletræer og regne sandsynlighed ud før.
Kvalitets kriterier.
Jeg vil betragte forløbet som vellykket, når jeg fornemmer, at størsteparten af eleverne behersker de basale funktioner i regneark, og alle forstår baggrunden for metoderne.
Undervisningsmetoder.
Klassens skema er lagt således, at de har dobbelttimer, hvorfor det er muligt først at køre lidt klasseundervisning og derefter gå i edb-lokalet for at ”afprøve” det lærte.
Mål.
 Eleverne skal kunne regne små sandsynligheds/kombinatorik stykker uden regnearket som hjælpemiddel.
 Det er derefter mit mål, at eleverne bliver fortrolige med brugen af regneark og dets mest basale funktioner indenfor statistik og sandsynlighed... Køb adgang for at læse mere

Statistik og sandsynlighed | Eksamensopgave

[8]
Bedømmelser
 • 30-03-2005
  kan ikke bruge det til noget. der mangler teori!
 • 16-01-2005
  ubrugeligt
 • 30-05-2007
  OK
 • 07-05-2007