Sprogprøve med analyse af elevtekst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 1557
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2018
  • 21-02-2019

Modulprøve: Sprogprøve med analyse af elevtekst

Sprogprøve om literacy og skriftsprogstilegnelse.

Indledning
I følgende opgave vil jeg udarbejde en lærerfaglig analyse, som vil blive baseret på to elevtekster ”kriminalitet betyder intet” skrevet af Lanny og ”Tigeren” skrevet af Evi. Formålet med min analyse er at vurdere hvilke kompetencer, potentialer og eventuelle problemer eleverne udviser inden for det skrevne sprog, som derfor ligger op til hvordan jeg, som dansklærer, vil vejlede eleven i forhold til dennes skriveudvikling. Herefter vil jeg skrive et forældre brev, hvor jeg i forbindelse med elevenes skriftlige fremstilling vil gøre rede for mit undervisnings forløb med indhold og mål.
Til sidst giver jeg et bud på min respons til eleven med henblik på Lauras elevtekst ”Nathalia Palle”

Indhold

Indledningen 1
Metode 1
Elevtekst analyse af elevteksterne 2
Forælder brev 3
Respons til Laura 4
Litteratur 5
Bøger 5

Uddrag

Metode
Til analysen af elevteksterne vil jeg anvende analyseværktøjet ”teksten som den omvendt pyramide” (Jørgensen, 2005, s. 143) som analysere teksterne både makro- og mikroniveau. På makroplan analyserer jeg således tekstens genre, komposition og fortælleteknik. Jeg vil altså overordnet vil jeg indlede med, at se teksten som en helhed, ved at kigge på genren. Derudover vil jeg kigge på dens opbygning, samt dens sammenhæng, samt hvilken fortællerteknik der er anvendt i teksten. Hvorefter bevæger jeg mig ned i tekstens syntakts og ord, dvs. tekstens mikroniveau. Her efter analyserer tekstens syntakts, som beskriver hvordan ord danner kæder til sætninger. Ord er med til at bekræfte om man ortografisk set, hvor elevens staveegenskaber ligger, samt evnen til at kunne sammensætte en tekst (Jørgensen, 2005, s. 143-144).

Elevtekst analyse af elevteksterne
Jeg vil indlede min analyse af elevteksterne ”kriminalitet betyder intet” skrevet af Lanny og
”tigeren” skrevet af Evi. Dette vil jeg gøre ved, at beskæftige mig med tekstens makroniveau - genre, komposition og fortæller.
Jeg starter med, at se på teksternes genre, man kan ud fra deres tekster konkludere, at Lanny og Evi har skrevet deres tekste ud fra novelle genren. Dette kan vi se i begge teksterne, da de kun har et enkelt handlingsforløb. I Lannys tekst er det, drengen Daniel som blev kriminel, fordi han valgte at skyde, dem som mishandlet dyrene. Vi møder han tretten år sener efter, at han er rejser til Hawaii, hvor han finder sin store kærligheden. Novellen slutter når konflikten enten er løst eller der ikke er en anden løsning (Lützen, 2008, s 35). I Evis novelle møder vi pigen, Jasmin som bliver angrebet af en tiger. Faren kommer Jasmin til undsætning, men han dør til sidst, og Jasmin er helt alene. Opbygning af novellerne er inddelt i tre faser: præsentation, begivenhed og løsning. Kort fortalt... Køb adgang for at læse mere

Sprogprøve med analyse af elevtekst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.