Sproglig analyse af elevtekst fra elev i 5. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 1860
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2016
  • 22-12-2016

Modulprøve: Sproglig analyse af elevtekst fra elev i 5. klasse

En lærerfaglig analyse og vurdering af en elevtekst skrevet af en elev i 5. klasse. Indeholder også overvejelser om formen på respons til eleven.

Det er fra en modulprøve af literacy-modulet.

Underviserens kommentar

Nuanceret genreanalyse. Udmærket syntaktisk analyse. Analysen af ordniveau er dejligt funktionel, idet ordniveauet kobles til genren. Meget relevant vejledning og forslag til tiltag. Egen tegnsætning ikke overalt i orden.

Indhold

Indledning
Tekstens makroplan og komposition (kohæsion):
Syntaks
Tekstlingvistik ord ortografi:
Lærerfaglig vurdering og respons:
Referencer

Uddrag

En sproglig analyse af en elevtekst på 5. klassetrin

Jeg vil i denne opgave analysere teksten Pigen vender tilbage, som er en novelle skrevet af en elev i 5. klasse. Jeg vil, i løbet af opgaven, analysere teksten på tekst-, sætnings- og ordniveau, vurdere elevens beherskelse, udfordringer og udvikling ift. det danske sprog og til sidst, på baggrund af ana-lysen, formulere mine overvejelser over formen og indholdet i den respons jeg vil give til eleven på teksten.

Tekstens makroplan og komposition (kohæsion):

Eleven har skrevet en fortællende tekst, herunder en novelle. Det ses i den struktur teksten er bygget op om, der nærmest kronologisk følger den spændingskurve, der er typisk for en fortællende tekst. Den begynder med en præsentation, hvor eleven giver os et indblik i fortællingens personer, tid, sted og miljø. Eleven introducerer her storebroren Tom, fortælleren Lærke på otte år (jeg-fortæller), moderen og den grædende dame. Rammerne omkring fortællingen er; årstallet 1966, huset og kirke-gården. Miljøet er beskrevet med adjektiver, der giver en uhyggelig stemning. (Mailand, 2012) Til-sammen udgør præsentationen starten på en uhyggelig og dramatisk novelle. Temaerne er; liv og død, forandring, det gode og det onde og det overnaturlige.
Titlen på teksten Pigen vender tilbage danner en kontekstuel ramme, idet at det er genkendeligt in-den for gyser-genren, at nogen kan 'vende tilbage'. Teksten præsupponerer altså en viden, som læ-seren kan aktivere ved mødet med teksten, hvis denne viden allerede er tilstede i bevidstheden hos læseren. (Lützen, 2004)
Efter præsentationen følger en konfliktoptrapning, der allerede begynder idet at fortælleren kigger ud af vinduet: ”Jeg så ud af vinduet. Ude i vores baghave lå der en kirkegård. Kirkegården var mega uhyggelig. Det linede at den havde været der i 100 år. Når man kiggede ud på den lå der en tynd toge over hele kirkegården” (s. 1, l. 24-27) Her får læseren et tydeligt indblik i, at der er noget uhyggeligt i vente, som formentligt involverer den beskrevne kirkegård. Dette fortsætter også se-nere, hvor der kommer nattelige aktiviteter, breve og spøgelser ind i teksten, det er alt sammen med ... Køb adgang for at læse mere

Sproglig analyse af elevtekst fra elev i 5. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.