Intersprogsanalyse i tysk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 38
  • 14861
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2016
  • 01-08-2016

Intersprogsanalyse i tysk

Bachelorprojekt med intersprogsanalyse, om udfordringer for lærere på en dansk mindretalsskole syd for grænsen.

Problemformulering
Hvordan opfatter elever på en dansk mindretalsskole sig i forhold til deres dansk-tyske identitet og hvordan afspejler dette sig i deres skriftsprog. Hvilke faglige udfordringer har dansklærerne på en mindretalsskole i Sydslesvig i relation til dette?

Underviserens kommentar

Det var en flot opgave, som var meget velstruktureret med et fint fagsprog

Indhold

1. Indledning 2
1.1 Problemformulering 2
1.2 Metode 2
1.2.1 Indledning 2
1.2.2 Kvalitativ metode 3
1.2.3 Observation som metode 4
1.2.4 Spørgeskema som metode 4
1.2.5 Intersprogsanalyse 5
1.3 Begrebsafklaring 5
1.3.1 Sprog 5
1.3.2 Intersprog 6
1.3.3 Lørner 6
1.3.4 Samfundsmenneske 6
1.3.5 Opportunistisk menneske 7
1.3.6 Kultur 7
1.3.7 Sprogvalg, kodeskift og lån 7
1.3.8 Fonologi 8
1.4 Teori 9
1.4.1 Sprog 9
1.4.2 Intersprog 11
1.4.3 Flersprogethed og kodeskift 12
1.4.4 Identitet og sprog 13
1.4.5 Kultur og sprog 14
2. Identitetsforståelse i det danske mindretal 15
2.1 Sammenfatning 17
3. Intersprogsanalyse af elevtekster og interviewet 18
3.1 Indledning 18
3.2 Elev 1 JH 18
3.2.1 Delkonklusion af elev JH 22
3.3 Elev 2 CK 23
3.3.1 Delkonklusion af elev CK 27
3.4 Sammenfatning 27
4 Lærerens udfordringer 28
4.1 Evaluering af spørgeskema 28
4.2 Dialog med to lærere 28
4.3 Sammenfatning 29
5 Konklusion 29
5.1 Diskussion 30
6 Litteraturliste 30
6.3 Interview-uddrag 32
6.1.1 Interview med JH 32
6.1.2 Interview med CK 33
6.2 Elevtekster 34
6.2.1 Elevtekst JH 34
Köln 34
Skiftet Skole 34
Tydal 34
6.2.2 Elevtekst CK 34
6.3 Spørgeskema 37

Uddrag

Indledning
I forbindelse med forskningsprojektet ”Bliv klog på det danske mindretal”1 (Johannesen, 2014) blev jeg mindet om min egen opvækst og hvordan det var for mig at være en del af det danske mindretal Derfor har jeg valgt at undersøge, hvordan elever i dag opfatter sig og om det genspejles i deres skriftlige fremstillinger.
Ved hjælp af min analyse vil jeg undersøge, om min hypotese afspejler sig i elevteksterne, at der er forskellige opfattelser af at være en del af det danske mindretal.
Jeg vil for eksempel anse mig selv som sydslesviger, da jeg er opvokset med både de danske og tyske traditioner og derfor efter min mening hverken anser mig som værende kun tysk eller kun dansk. Ud fra egne erfaringer som vikar på en dansk mindretalsskole blev jeg opmærksom på, at eleverne anvender det danske sprog meget forskelligt. Dette har været en af grundene til at undersøge dette fænomen nærmere.
Det var også meget tankevækkende og inspirerende at komme i dialog med dansklærerne på en dansk mindretalsskole i Flensborg, da jeg fik indblik i de daglige udfordringer, som dansklærerne står med.

Metode
1.2.1 Indledning
For at undersøge min problemformulering har jeg brugt forskellige metoder. I min opgave har jeg især lagt fokus på den kvalitative metode for at gå mere i dybden med min empiri. Min empiri består af forskellige data, som er indsamlet i forbindelse med et forskningsprojekt på UC Syd i Haderslev. Dette projekt er i gang med at udarbejde et læremiddel til danske folkeskoler og læremidlet skal omhandle det danske mindretal i Sydslesvig. Jeg selv fik også lov til at være med til at udvikle noget af det materiale som skal bruges til det færdige læremiddel. I forbindelse med projektet blev der skrevet selvbiografier af to 8. klasser fra X Skolen i Flensborg, hvoraf jeg har valgt to til min analyse. Endvidere har jeg interviewet de to elever og er kommet i dialog med to lærere på X Skolen... Køb adgang for at læse mere

Intersprogsanalyse i tysk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.