Spiseforstyrrelser og selvværd hos piger

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Godkendt
  • 36
  • 12606
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2000
  • 16-08-2001

Spiseforstyrrelser og selvværd hos piger

En undersøgelse af spiseforstyrrelsesproblematikker hos 10-14 årige piger.

Problemformulering

Vi har en formodning om, baseret på svenske og norske befolkningsundersøgelser, at antallet af piger med spiseforstyrrelser er stadig stigende (s 16 Sundhedsstyrelsen – Spiseforstyrrelser, hvor stort er problemet og hvordan kan man forebygge?).

Dette faktum gør det til et yderst relevant pædagogisk emne at beskæftige sig med unge pigers kropsbevidsthed og identitetsudvikling. Piger med spiseforstyrrelser har ofte en ringe kropsbevidsthed; derfor vil der i fremtiden blive brug for en øget pædagogisk indsats indenfor normalområdet.

Ifølge Sundhedsstyrelsens udgivelse om spiseforstyrrelser er risikogruppen 14-24 år. Vi har valgt aldersgruppen 8-10 år, da vi ønsker at beskæftige os med forebyggende arbejde i forhold til spiseforstyrrelser og kropsbevidsthed. Denne aldersgruppe har endnu ikke gennemgået den hormonelle og kropslige forandring, der forekommer i puberteten, hvilket gør aldersgruppen mindre problematisk at arbejde med. Ifølge vores overbevisning er det en nødvendighed at pædagogen er bevidst om normalitetsbegrebet og socialisering i forhold til piger i aldersgruppen 8-10 år.

Pædagogen må have indsigt i, hvilke forhold der gør sig gældende for unges selvværd og kropsbevidsthed, og derforuden have indsigt i spiseforstyrrelsernes væsen. Vi vil udvikle et pædagogisk forløb, der kan give pigerne redskaber til at øge egen kropsbevidsthed og selvværd.

Vi har valgt følgende problemstillinger:

- Hvad er de 8-10 årige pigers forhold til selvværdet og deres krop?
- Socialiseres de 8-10 årige piger til at overtage kropslige såvel som personlige idealer?
- Hvilket pædagogisk forløb kan give pigerne redskaber til at øge kropsbevidstheden og selværdet?
- Hvorledes kan den udviklede metode bruges i praksis?

Vi vil arbejde med pigerne i 8-10 års alderen og afprøve det pædagogiske forløb

Indhold

Indledning
Problemformulering
Vi har valgt følgende problemstillinger:
Begrebsafklaring
Metode og kildekritik
Hvad er de 8-10 årige pigers forhold til selv`et og deres krop?
Socialiseres unge piger i alderen 8-10 til at overtage bestemte idealer?
De kulturelle arenaer
Medier
Hvilket pædagogisk forløb kan give pigerne redskaber til at øge bevidstheden om selvet og kropsbevidsthed?
Udviklingsarbejdet
Byggeklodsen
Bevægelsessangen
Drama og mimik.
Dramaforløb
Materielt æstetisk billedudtryk.
Samtale
Hvorledes kan den udviklede metode bruges i praksis?
Konklusion
Hvad er de 8-11 årige pigers forhold til selvet og deres krop?
Socialiseres de 8-11 årige piger til at overtage kropslige såvel som personlige idealer?
Hvilket pædagogisk forløb kan give pigerne redskab til at øge kendskabet til selvet og kropsbevidstheden?
Hvorledes kan den udviklede metode bruges i praksis?
Perspektivering

Uddrag

Indledning:

”Med subjektet kan man kun begære –
kun objektet kan forføre”.
( s. 39, Sultekunsterne )

Med subjektet kan man kun begære, det vil sige med selvet kan mennesket kun begære, foruden kroppen, hvilket er menneskets objekt i denne sammenhæng, kan selvets mål, altså de mål, som det enkelte menneske sætter sig i livet, ikke opnås. I nutidens Danmark må en kvinde være i besiddelse af en repræsentabel krop, hvilket vil sige en krop, der udstråler sundhed, moralsk styrke og kontrol ( s. 19 + 39 i Sultekunsterne ).

Ikke nok med at kroppen må sende et sinal om disse personlige egenskaber, kvinden må endvidere tilstræbe at få kroppen til at svare overens med nutidens skønhedsideal : unisexet, hvilket vil sige en kobling af mandens og kvindens krop ( s. ? i Unge, medier og modernitet ). Dette er, efter vores overbevisning, kun et udsnit af de krav og forventninger vores målgruppe : pigerne i alderen 8 – 10 år går i møde.

Pigerne i alderen 8 – 10 år er i dag ligeledes tvunget til at foretage valg i kulturelle arenaer, i et samfund, hvis valgmuligheder er uendelige, og som Søren Kierkegaard skriver i ”Diapsalmata, Enten – eller”:
”Alt er lige gyldigt, derfor er alt ligegyldigt”.
( s. ? i Diapsalmata, Enten – Eller, Søren Kierkegaard ).

Pigerne må udvikle deres selv i et samfund, i nutidens Danmark, der kun i begrænset omfang tilbyder traditioner, pigerne kan navigere efter. De valgmuligheder, pigerne skaber og samfundet stiller til rådighed, er så at sige lige meget værd – så længe pigerne vel at mærke lever op til de uskrevne regler i samfundet om personlige egenskaber og kropslige idealer. I dette samfund må de 8 – 10 årige piger skabe en identitet... Køb adgang for at læse mere

Spiseforstyrrelser og selvværd hos piger

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.