Specielle hensyn i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Madkundskab
  • Godkendt
  • 16
  • 6181
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2001
  • 07-06-2001

Eksamensopgave: Specielle hensyn i madkundskab

En eksamensopgave i madkundskab om de grupper man kan støde på i hjemkundskabsundervisningen og som man skal tage hensyn til:

Vegetarer, Islam, fødevareallergi/intolerance, diabetes, spiseforstyrrelser.

Opgaven indeholder didaktiske overvejelser.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Opgaven mangler en del illustrationer for at være fuldstændig

Indhold

Indledning
Vegetarer
Islam
Fødevareallergi/ intolerance
Andre Grupper
Diabetes
Didaktiske overvejelser
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Folkeskolen er for alle, som frivilligt ønsker denne form for undervisning. Netop fordi folkeskolen er for alle, skal og bør der indenfor de givne rammer og regler tages hensyn til den enkelte elevs behov og forudsætninger. Den rummelighed som et demokratisk samfund har tradition for, giver mulighed for hensyntagen og plads til minoriteter som f.eks. religiøse, etniske grupper og mennesker med særlige behov. Dette kan dreje sig om forskellige former for sygdom, som gør det nødvendigt, at tage nogle specielle hensyn, og her må vi som hjemkundskabslærere være særlig opmærksom på, hvor vi skal og kan tage hensyn.

Det kan også dreje sig om holdningsmæssige årsager, men uanset årsagen, må man tage op til overvejelse, hvor langt man skal gå i denne hensyntagen for at opfylde loven om undervisningsdifferentiering. Netop undervisningsdifferentiering lægger op til, at man generelt bør tage hensyn, når ønskerne er rimelige og ligger indenfor folkeskolens regelsæt. Dette betyder ikke, at visse grupper skal have særbehandling, men at man i visse situationer må imødekomme en hensyntagen indenfor lovgivningen og hvad der ressourcemæssigt er muligt.

Ifl. Faghæftets formål for hjemkundskabsundervisningen stk.3 lægges der op til, at eleverne i undervisningen oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og tolerance. Netop dette synes vi, giver mulighed for, at lade de særlige grupper komme til orde og af den vej fremme en gensidig tolerance.

Vores formål med opgaven er, kort at beskrive nogle af disse særlige grupper, og diskutere hvilke hensyn der kan og skal tages til den enkelte i hjemkundskabsundervisningen.

Da vi mener, der er forskel på, om man er syg eller om man har dannet sig en holdning, hvor det f.eks. er det miljømæssige/økologi, eller dyreetiske/vegetarer, der ligger til grund for særlig hensyntagen, er der forskel på, hvor langt man som lærer vil og kan gå i forhold til denne hensyntagen.

Vi vil endvidere komme ind på deres baggrund, fordele og ulemper i undervisningen, samt didaktiske overvejelser vedr. undervisningen. Vores overvejelser går på, at mennesker ikke er ens, og at vi som kommende hjemkundskabslærere derfor må erhverve en indsigt i forskellige gruppers særlige behov, og på baggrund af denne indsigt skabe en holdning, der ligger indenfor lovgivningens rammer... Køb adgang for at læse mere

Specielle hensyn i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.