Specialpædagogik om Læring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 2283
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2019
  • 15-04-2020

Modulopgave: Specialpædagogik om Læring

Modulopgave i specialpædagogik om læring.

Indhold

1.0 Indledning 2
2.0 Teoriredegørelse 2
2.1 Sociokulturelle teori 2
2.2 Behaviorisme 3
3.0 Diskussion 4
4.0 Konklusion 7
5.0 Referencer 8

Uddrag

1.0 Indledning
I den danske folkeskole er der fokus på, hvordan eleverne skal lære og hvilken måde eleverne skal lære på. Vi, som kommende lærer, har derfor brug for så meget viden som muligt, således eleverne får det bedste udbytte af undervisningen. Dog er der rigtig mange forskellige teorier om læring, hvilket gør det svært at gennemskue hvilken teori, som er nyttig for ens kommende arbejde. I den forbindelse er vi kommet frem til følgende problemstilling:
Hvad er læring, og hvordan understøttes elevernes læring i skolen?
Der er overordnet fem grupper af teorier om læring: behavioristiske teorier, social læringsteori, kognitive teorier, sociokulturel teori og konsonansteorier. I denne opgave vil der være fokus på de sociokulturelle- og de behavioristiske teorier, hvor vi vil diskutere både fordele og ulemper ved de to læringsteorier.

2.0 Teoriredegørelse
Vi vil i nedenstående redegøre for nogle af de sociokulturelle teorier, herunder begreberne zonen for nærmeste udvikling, mesterlæreprincippet og Cooperativ Learning. Derudover vil der blive redegjort for nogle af de behavioristiske teorier, herunder begreberne forstærkning og magt... Køb adgang for at læse mere

Specialpædagogik om Læring

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.