Specialpædagogik om ADHD

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 7
  • 1801
  • PDF
  • 2021
  • 07-06-2022

Modulopgave: Specialpædagogik om ADHD

Modulopgave i specialpædagogik med uddybning om ADHD.

Indhold

Hvorfor ADHD? 2
Hvad er ADHD? 2
Det forebyggende niveau 3
Det foregribende niveau 3
Det indgribende niveau 4
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Hvorfor ADHD?
”3-4 % af danske børn og unge er i behandling for ADHD. Man vurderer, at ca. 5 % af børn har symptomer på koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet i en sådan grad, at det giver problemer i hverdagen” (Patienthåndbogen, 2020). Dette kunne tyde på, at man som lærer har stor sandsynlighed for at komme til at skulle undervise børn og unge, som har diagnosen ADHD. Disse symptomer, som giver udfordringer i hverdagen, skal man som lærer have øje for at arbejde med nogle værktøjer inden for specialpædagogikken. Opgaven om ADHD, vil kunne give læreren mulighed for at få nogle redskaber til at kunne inkludere en elev som har diagnosen ADHD i forskellige niveauer, nemlig det forbyggende, foregribende og indgribende niveau.

Disse niveauer kan godt smelte sammen, da der ikke er nogle klare definitioner, og alt efter hvilke udfordringer eleven har, vil der være forskellige muligheder for støtte. Disse niveauer er tænkt som nogle handlemuligheder, men hvor der er tale om de generelle ting, det vil sige, at man ikke har taget højde for elevens konkrete behov (Danmarks Lærerforening 2009, s. 21).

Hvad er ADHD?
Helt praktisk står ADHD for Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. ADHD kan lige så vel være arv som miljø. Typiske udfordringer som en med diagnosen ADHD kan stå overfor i hverdagen er koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og impulsivitet (Patienthåndbogen, 2020). Typisk ser man en diagnose som en der er hæmmet, men med specialpædagogikken skal man prøve at se tingene som... Køb adgang for at læse mere

Specialpædagogik om ADHD

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.