Specialiseringsmodul om interkulturelle kompetencer i Historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 10
  • 4777
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2015
  • 07-01-2016

Specialiseringsmodul om interkulturelle kompetencer i Historie

Her finder du en opgave i et specialiseringsmodul om interkulturelle kompetencer i faget Historie.

"Denne opgave omhandler en analyse, ud fra Iben Jensen primære teori, fra bogen Grundbog i Kulturforståelse.

Opgaven er rettet mod at gøre op med de stereotypier som kan opstå. Men også hvordan man kan bruge stereotyper til at begå sig blandt andre mennesker og hvordan man udvikler sin stereotype forestilling om andre mennesker/kulturer til at udvide sine interkulturelle kompetencer.

Til opgaven tilhører der egne undervisningsaktiviteter fra en studietur til Marokko samt en perspektivering til hvordan man kunne undervise elever i interkulturelle kompetencer i Historiefaget."

Problemformulering
Vi vil forsøge at besvare hvad der ligger til grund for de stereotyper som man danner sig iht. synet på andre mennesker?
Hvordan kan man tilegne sig de nødvendige interkulturelle kompetencer til at kunne gøre op med forestilling, om stereotyper?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Præsentation af teori
Empiri
Analyse af erfaringer
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vi vil i denne opgave kigge nærmere på hvordan vi som undervisere kan tilrettelægge vores undervisning, således at vi kan styrke elevernes interkulturelle kompetencer.
Det vil vi gøre, først og fremmest fordi “Med regeringens globaliseringsstrategi er formålet med en international dimension i undervisningen omsider blevet beskrevet. Formålet er individuel kompetenceudvikling: »Viden om andre lande, sprogfærdigheder og international kultur- og samfundsforståelse er væsentlige for at deltage aktivt i et samfund præget af globaliseringen.” .

Hvad angår de interkulturelle kompetencer, har der i folkeskolen primært været fokus på anden og tredje sprogs undervisning (Engelsk, tysk, fransk, spansk), med et forøget fokus på at forstå det pågældende sprog bedre, også kaldet interkulturel kommunikation.
Men også i fag som dansk, samfundsfag, religion og historie skal elevernes interkulturelle kompetencer styrkes og der er derfor mulighed for, at man kan inddrage undervisning af interkulturelle kompetencer i diverse tværfaglige forløb.
- Eksempelvis vil en studietur med klasselæreren (dansk) til England, automatisk afføde inddragelse af engelsk, desuden vil besøg på museer, monumenter osv. inddrage historiske og muligvis også samfundsrelaterede emner.

Vores vinkel er, at i et multietnisk samfund er det vigtigt, at eleverne får indsigt og kendskab til andre kulturer, for bedre at kunne forstå sig selv, men også de mennesker man omgås og som er en del af det samfund man lever i. “Man kan sige, at interkulturelle kompetence er at kunne dét, man har brug for, for at begå sig i flerkulturelle samfund.”
Der findes dog en del problemstillinger, som ofte skyldes hvilke møde/førstehåndsindtryk eleverne har haft med andre kulturer. Deres kendskab kan være dannet af; diverse medier, men også meningsdannere, politikere og folkeskolelæreres manglende (bevist eller ubevist) forsøg på, at formidle andre kulturer gennem en nogenlunde objektiv måde.
- Eksempelvis vil et typisk startpunkt for kendskab til den arabiske verden og kultur, være formidlet gennem Walt Disney filmen, Aladdin eller eventyrs historier såsom Ali Baba og de fyrretyve røvere og Sinbad søfareren.
Disse historier kaster, mildest talt, ikke mange interkulturelle kompetencer af sig, hvis de står alene og/eller er et fundament for en videre forståelse af kulturen i de arabiske lande, hvis man vel at mærke fastlåser sig på de fremstillinger som disse historier beskriver.
Derfor vil vi i denne rapport prøve at kigge nærmere på de stereotyper der er om andre mennesker og hvordan vi som undervisere kan skabe nogle forudsætninger for, at eleverne tilegner sig forståelse og gensidig respekt for folk som er anderledes end en selv... Køb adgang for at læse mere

Specialiseringsmodul om interkulturelle kompetencer i Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.