Søens økosystem og vandmiljø | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 16
  • 3560
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2011
  • 11-12-2012

Undervisningsforløb: Søens økosystem og vandmiljø | Studieprodukt

Studieprodukt om søens økosystem og vandmiljø.

Problemformulering
- Hvilke fordele er der ved at bruge søen som alternativt læringsrum, når elever i 7 klasse skal lære om søens økosystem og vandmiljø?
- Hvordan inddrager man bedst eleverne i planlægningen af ekskursionen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Teori 2
Den didaktiske relationsmodel 2
Læringsforudsætninger 3
Rammefaktorer 3
Mål 3
Indhold 4
Lærerproces 7
Evaluering 7
Didaktiske Overvejelser 8
Alternative læringsrum 8
Planlægning 9
Sikkerhed 10
Konklusion 10
Litteraturliste 12
Bilag 1 - 13
Bilag 2 - 14

Uddrag

Indledning

Dette studieprodukt handler om søens økosystem og vandmiljø, hvor jeg har valgt at planlægge et undervisningsforløb på 8 lektioner for en 7.klasse, hvor de skal undersøge forskellen på en eutrof og oligotrof sø ved feltarbejde.

Naturvejleder Bjarne Golles er fortaler for nødvendigheden af alternative læringsrum. Han siger at: ” netop de danske børn har stor brug for at komme tæt på naturen i skolen, idet de ellers ikke kommer i deres hverdag.”

Jeg vil se på, hvilke fordele og ulemper der er, ved at eleverne befinder sig i et alternativt læringsrum, samt ved at afprøve teori i praksis.

Undervisningsforløbet tilrettelægges ud fra Himm og Hippes didaktiske relationsmodel, da jeg ser den dækkende for, hvad man skal have med i et undervisningsforløb.

Læringsforudsætninger.

Forløbet henvender sig til en 7 klasse. Det er første år de har biologi, så deres naturfaglige viden stammer fra natur/tekniks slutmål for 6 klasse F.eks. Kan man forudsætte, at de har de lært at færdes hensigtsmæssigt i naturen, at de har lært at anvende udstyr, herunder termometer, lup og ketsjer. Ekskursionen forudsætter endvidere, at eleverne tidligere har været på ekskursion til den samme sø og har oprettet en profil på vandtjek.dk, hvor de har adopteret en sø og løbende opdateret med målinger fra søen.

Rammefaktorer.
- 7.klasse
- 2 dobbelte lektioner, en ekskursionsdag, 1-2 lektioner til afslutning.
- En sø i nærområdet
- Klasselokale og/eller biologilokale
- Ketsjere, lupper, opslagsbøger bøger om søens dyreliv, bestemmelsesdug, sigteskive, ... Køb adgang for at læse mere

Søens økosystem og vandmiljø | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.