Socialkonstruktivisme i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 32
  • 8704
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2013
  • 09-04-2013

Socialkonstruktivisme i folkeskolen

Professionsprojekt over socialkonstruktivisme i folkeskolen.

En professionsprojekt efter praktikken på 1. års, der har problemformuleringen:
Hvilken indflydelse har arbejdsmetoden socialkonstruktivisme for folkeskolen?

Fokuspunkter
• Hvilke fordele/ulemper har CL strukturen?
• Hvilket udbytte har eleven af CL strukturen?!
• Kan CL strukturen stå for sig selv, når der undervises i natur/teknik i folkeskolen?

Underviserens kommentar

Meget tilfreds.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der er ikke citeret korrekt i opgaven. Afsnittet "Vygotskys læringsteori" er bl. a. et langt citat hvilket ikke fremgår tydeligt af kilden.

Indhold

Krav til professionsprojektet
Indledning! 2
Fokuspunkter! 2
Cooperative Learning! 2
Spencer Kagan! 4
Social konstruktivisme! 5
Vygotskys læringsteori! 5
Observation! 6
Metodeafsnit! 6
Observation i 4. klasse! 7
Observation i 5 & 6 Klasse! 8
Analysere! 10
Hvilke fordele/ulemper har CL strukturen?! 10
Hvilket udbytte har eleven af CL strukturen?! 11
Kan CL strukturen stå for sig selv når der undervises i folkeskolen?! 12
Vurdering! 14
Litteraturliste / Kildehenvisninger! 14
XXXX - Individuelt refleksion! 15
Bilag! 17

Indholdsfortegnelse over bilag
Bilag 1 - Observation i 5.A - Uge 6! 18
Minutobservation på 5.A i Natur/teknik - 4. Februar 2013! 18
Klassespejl i 50 minut.! 18
Uddrag fra logbog! 19
Bilag 2 - Observation i 5.A - Uge 7! 20
Minutobservation på 5.A i Natur/teknik - 11. Februar 2013! 20
Klassespejl.! 21
Uddrag fra logbog! 22
Bilag 3 - Diagram for 4. klasse! 23
Bilag 4 - Logbog! 24

Uddrag

Indledning
Vi lærerstuderende på første år bliver introduceret for en masse nye arbejdsmetoder, eftersom vi skal opnå en differentieret undervisning. Vores praktikskole havde tidligere haft fokus på arbejdsmetoden Cooperative Learning (fremover forkortet CL), hvilket gav os ideen til, at belyse netop denne metode.
“Trænger du til fornyelse i din undervisning? Ønsker du elever, der er motiveret, engagerede og aktive? Så kig nærmere på Cooperative Learning" - skriver CL på deres egen hjemmeside. Først antaget lyder CL som et færdigt koncept, som læren kan medbringe i sine undervisningsmoduler. Dette fik os til at overveje, om vi udelukkende kunne opbygge et forløb via. denne arbejdsmetode.

---

Social konstruktivisme
Social konstruktivistisk læring, er kort fortalt læring der forgår i fællesskab. En hvis teoretiker ”Vygotsky” mente at man blev født som et “tomt” lærrede, og man kun havde visse basale instinkter/kompetencer fra fødslen. Man lærer og udvikler sig videre, ved at være i socialt fællesskab med andre forskellige personer og kulturer. I næste afsnit vil vi beskrive Vygotskys læringsteori, samt hans mest kendte teori; zonen for nærmeste udvikling.

Vygotskys læringsteori
For Vygotsky er læringen noget, der finder sted i sociale rammer og samtidig berører sproget. Han ser sproget som værende det fundamentale kulturelle redskab. De kulturelle redskaber er ikke noget der ligger i menneskers natur, men er redskaber som er skabt af mennesker og bliver udviklet gennem sociale handlinger. Nogle af de kulturelle redskaber som fylder mest i Vygotskys teori er sproget, symboler og skrift.
Vygotsky mener, at al læring er social. Han mener, at børn lærer bedst, når de er i et samspil med andre børn og voksne. Derigennem bliver der benyttet de kulturelle redskaber, som kan være i form af tegn, der er udviklet i den kultur, som barnet er i.
Da børn igennem hele opvæksten er i en form for samspil med andre, udvikler de også forskellige symboler og måder at løse problemer på, der derigennem er med til at forme børnenes tænkning. For Vygotsky handler det om, at børn går fra at være i en lav mental... Køb adgang for at læse mere

Socialkonstruktivisme i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.