Socialisering i det moderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 14
  • 3861
  • PDF
  • 2014
  • 19-03-2015

Socialisering i det moderne samfund

Denne opgave omhandler samfundsudviklingens betydning for 0-6 årige børns socialiseringsproces.

Opgaven beskriver udviklingen fra det traditionelle til det moderne samfund, samt hvordan jeg som pædagog kan bidrage til børns socialisering og hvordan de socialisere sig selv i de forskellige fællesskaber.

Resúme
Denne opgave omhandler samfundsudviklingens betydning for 0-6 årige børns socialiseringsproces. Opgaven beskriver udviklingen fra det traditionelle til det moderne samfund, samt hvordan jeg som pædagog kan bidrage til børns socialisering og hvordan de socialisere sig selv i de forskellige fællesskaber.

Problemformulering
Hvilken betydning har samfundets udvikling med institutionaliseringen, haft for barnets socialisering? Og hvordan kan jeg som pædagog være med til at støtte børns socialisering i de fællesskaber de møder?

Opgaven hører til et eksamenssæt som lyder på:

- skriv en opgave, hvor du tager afsæt i nedenstående 3 stikord: Individ,institutionalisering og selvsocialisering

Indhold

Resúme 3
Indledning 3
Problemformulering 4
Afgrænsning/metode 4
Institutionalisering 4
Institutionaliseringens historie 5
Individ 6
Fællesskabets historie 6
Socialisering 7
Primær socialisering 8
Sekundær socialisering 8
Dobbeltsocialisering 8
Selvsocialisering 11
Socialisering i institutioner 11
Konklusion 12
Referenceliste 13

Uddrag

Indledning
Samfundet er under en kontinuerlig forandring. Der er igennem det sidste 20. århundrede sket en stor forandring. Der er sket en ændring fra hvad vi kender som det traditionelle samfund som byggede på traditioner til et moderne samfund hvor individet blev anset som mere selvstændigt. Ferdinand Tönnies benyttede sig her af begreberne Gemeinschaft og Gesellschaft til at redegøre for at det tætte fællesskab i lokalsamfundet blev overtaget af et samfund hvor det handlede om individualisme, penge samt storbyliv. (1998)

Tidligere var det familien som tog sig af barnets primære socialisering og det var først når barnet var omkring 6 år og skulle i skole, at det blev mødt af den såkaldte sekundære socialisering, som her var skolen.

Det første asyl blev oprettet i 1828 og var hovedsageligt for de fattige familier. Det såkaldte asyl havde til formål at passe børnene imens forældrene arbejdede, for at børnene ikke skulle rende rundt på gaderne.

Omkring 1900-tallet blev disse asyler erstattet med børnehaver, som havde til formål at rumme alle klassers børn og ikke kun arbejderklassens.
Første gang begrebet daginstitution fremtræder i den danske lovgivning, er i 1964. Dette er en såkaldt erstatning for henholdsvis asylet og børnehaven. Begrebet daginstitution dækker her over børn i 0-6 års alderen, i modsætning til børnehaven, som kun dækker over 2-6 års alderen (Ellegaard, 2000 s. 23-27).

I forbindelsen med industrialiseringen, begyndte der en markant stigning af kvinder på arbejdsmarkedet omkring 1960'erne. I takt med dette blev der etableret flere daginstitutioner, såsom vuggestuer og børnehaver. Dette betød nu at barnet skulle færdes i flere forskellige arenaer og indgå i flere forskellige fællesskaber, hvilket førte til den såkaldte dobbeltsocialisering.

I forbindelse med at arbejdsmarkedet ændrede sig, fik daginstitutionen en anden rolle i forholdet til børnene. Børnene opholder sig nu meget af deres vågne tid i institutionerne og er derfor nu blevet en stor del af barnet udviklings- og socialiseringsproces... Køb adgang for at læse mere

Socialisering i det moderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.