Socialisering for børn i 1-3 års alderen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Specialisering - Børn og unge
  • Godkendt
  • 14
  • 3739
  • PDF
  • 2015
  • 11-01-2018

Socialisering for børn i 1-3 års alderen

En gennemgang af socialiseringsteori af børn fra 1-3 år i fobindelse med vuggestue praktik.

Problemstilling
Hvordan skabes de bedste vilkår for socialisering for børn i 1-3 års alderen, og hvilken rolle har pædagogen i forhold til børnenes socialisering?

Indhold

1.0 Problemstilling
2.0 Begrundelse for valg af problemstilling
3.0 Målgruppe
4.0 Hvad er socialisering
4.1 Familiemønstre
4.2 Omsorg
4.3 Primære socialisering
4.4 Sekundær socialisering
4.5 Dobbelt socialisering
4.6 Dobbelt risiko
4.7 Negativ social arv
4.8 Mislykket socialisering
5.0 Pædagogens rolle
6.0 Litteraturliste
7.0 Bilag
7.1 Pensumliste
7.2 Godkendelse af problemstilling

Uddrag

2.0 Begrundelse for valg af problemstilling:
I vores specialiseringspraktik har vi begge været i vuggestue, og har i vores dagligdag oplevet hvordan rammerne for de danske daginstitutioner kan være skiftende. 67,9 % af børn i 0-2 år alderen er tilmeldt en vuggestue i Danmark, imens er lidt over 97 % af børn i 3-5 års alderen indskrevet i en børnehave.

Disse børn kommer fra alle samfundslag, og har forskellige vilkår hjemmefra. De fleste børn har deres primære socialisering fra hjemmet, og i disse tilfælde, fungerer daginstitutionen som deres sekundære socialisering. Men det er langt fra alle børn, som får opfyldt deres primære socialisering i hjemmet. Dette kan være problematisk for barnet over længere tid, da den primære socialisering udvikler individets personlighed og følelsesliv. På bagrund af dette, er det vigtigt at den danske daginstitutionen kan skabe de bedste rammer, for individets socialisering. Socialisering er mere end blot at interagere med jævnaldrene børn. Pædagogen har en indflydelsesrig rolle for børns socialisering. Børn i dag skal kunne lære at begå sig i forskellige arenaer, både i det private og offentlige rum. I denne opgave, vil vi uddybe pædagogen rolle i forhold til barnets socialisering. Derudover undersøger vi, hvordan der skabes de bedste rammer for socialisering for børnene.

---

4.0 Hvad er socialisering:
4.1 Familiemønstre
Børn imellem 1 til 3 år, har som oftest deres primære socialisering, inde for hjemmet fire vægge. Den primære socialisering sker hos den tætteste relation, som generelt består af mor, far og søskende. Der kan opstå variationer inden for disse rammer, men dette vil være det grundlæggende mønster. Igennem mange år har dette familiemønster ændret sig. En af de mest signifikante ændringer, som er sket inden for de sidste 50 år, er at kvinden er kommet ud på arbejdsmarkedet ( Kuschel & Jørgensen, 2006, s.15). Hvor det førhen var normen, at kvinden var hjemmegående for at kunne tage sig af hende børn, blev børnene nu overladt til en institution. Med denne udvikling fulgte også mere ligestillede roller imellem forældrene, og med dette fulgte også forskellige... Køb adgang for at læse mere

Socialisering for børn i 1-3 års alderen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.