Sociale og positive relationer | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 7
  • 2295
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2017
  • 19-01-2021

Praktikopgave niveau 1: Sociale og positive relationer | Praktikopgave

PT eksamen. Praktikopgave på 1. niveau om relationer – sociale og positive relationer.

Problemstilling
Hvordan kan læreren tilrettelægge og gennemføre en undervisning, som skaber forudsætninger for kvalitetsfulde sociale relationer?

Indhold

Indledning: 2
Casebeskrivelse: 2
Analyse af case: 3
Samspil som forudsætning for læring og udvikling: 3
Positive relationer gennem klasseledelse: 4
Positive relationer gennem undervisning: 5
Vurdering og konklusion: 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning
”Barnets trivsel i skolen betyder alt. For først når barnet trives, bliver der plads til læring” (Lauritsen, 2015) udtaler psykolog Ulla Dyrløv. Trivsel er altså essentielt for elevers muligheder og forudsætninger for læring, og det er derfor vigtigt, at man som professionel lærer har fokus på, hvordan man kan fremme denne trivsel. Ud over at være en medvirkende faktor for tilegnelse af faglig læring, hænger trivsel også sammen med selvværd og sundhed, og kommer til udtryk både kropsligt, psykisk og socialt (Knoop & Holstein, 2016, s. 10). Især er trivsel forbundet med sociale relationer, som er specielt vigtige for børn og unge, da de støtter den almene og personlige udvikling (Wistoft, 2012,). Trivsel og sociale relationer i skolen er altså både vigtige set i et fagligt såvel som menneskeligt perspektiv.
Dette blev tydeligt for os i vores praktikperiode, hvor vi oplevede, hvordan mistrivsel og manglende sociale relationer mellem eleverne var medvirkende til udeblivelse af faglige, såvel som sociale aktiviteter i skolen samt et højt fravær.

Opgaven indledes med en casebeskrivelse, efterfulgt af en analyse af denne. I analysen belyses, hvordan samspil og læring hænger sammen, lærerens rolle ift. at skabe gode relationer mellem eleverne, samt hvordan læreren didaktisk kan tilrettelægge og gennemføre undervisning med fokus på sociale relationer. Her kommer vi bl.a. ind på italesættelsen af elever, lærer-elev-relationer, undervisningsmiljø samt Cooperative Learning. Opgaven afsluttes med en vurdering og diskussion af strukturer fra Cooperative Learning samt en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Sociale og positive relationer | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.