Sociale medier | Giddens, Bourdieu og Ziehe

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 10
  • 1807
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 21-04-2015

Studieprodukt: Sociale medier | Giddens, Bourdieu og Ziehe

Studieprodukt i samfundsfag om identitet i det senmoderne samfund.

I denne opgave vi vil belyse dette emne ud fra et nutidsrelevant perspektiv. De fleste mennesker begår sig på sociale medier, fordi de på sociale medier kan eksperimenterer med, hvem de er, og hvordan de gerne vil fremstå. På den anden side står det ikke en helt frit for, hvem man vil være, fordi den sociale arv stadig spiller en rolle i det senmoderne samfund.

Problemformulering
Hvad kendetegner menneskets identitet i vores samfund?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Hvorfor skabes identiteten? 3
Hvordan skabes identiteten? 5
Konklusion 7
Fagdidaktiske ståsted 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Hvem er du? Spørgsmålet kan man stille sig selv hele livet, og uanset hvor man befinder sig, eller hvad man beskæftiger sig med, kan dette spørgsmål være svært at finde svaret på. Identiteten i det senmoderne samfund kan hele tiden skifte og er konstant under udvikling. Helt konkret skabes vores identitet ud fra den sociale identitet og den personlige identitet, hvor vi bliver påvirket af forskellige faktorer og input gennem tiden. Langt hen af vejen er vi herre for selv at skabe vores personlighed, men vi kan ikke undgå at blive påvirket af miljøet omkring os.

Hvorfor skabes identiteten?
Ved hjælp af følgende tre sociologer, Giddens, Bourdieu og Ziehe, vil vi undersøge hvorfor identitet skabes.
Anthony Giddens modernitetsanalyse præsentere tre begreber som, vi mener, er med til at forklare, hvorfor vores identitet skabes i det senmoderne samfund. De tre begreber er adskillelse af tid og rum, sociale systemers udlejring og det moderne samfunds refleksivitet.

Identitet skabes ifølge Giddens, fordi størstedelen af de sociale interaktioner, der præger vores hverdagsliv, ikke længere foregår på samme tid og på samme sted. Før i tiden var vores hverdag i hjemmet og i vores lokale samfund, hvor man handlede i den lille, lokale købmand. I dag er det muligt at handle via nettet hele døgnet rundt og tale med sin ven, som sidder i Australien, over nettet... Køb adgang for at læse mere

Sociale medier | Giddens, Bourdieu og Ziehe

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.