Socialdifferentiering og identitetsdannelse i det moderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 12
  • 4375
  • PDF
  • 2019
  • 11-05-2021

Socialdifferentiering og identitetsdannelse i det moderne samfund

Eksamensopgave i Sociologi bachelortilvalg AU.

Problemformulering
På hvilke måder kan sociale klasser, sociale arv samt den sociale mobilitet have indflydelse på socialdifferentiering og identitetsdannelse i det moderne samfund?

Indhold

Problemformulering 2
Indledning - Teori og Metode 2
Undersøgelse af Pierre Bourdieus forståelse af identitet og social differentiering set i lyset af sociale klasser, social arv og mobilitet i det moderne samfund. 2
Den symbolske vold i forbindelse med social klasse, klassificeringer, identitetsdannelse og social differentiering. 2
Hvilken indflydelse har individets kapital og habitus på identitetsdannelse og social differentiering med fokus på over og underklassen i samfundet? 3
Analyse og diskussion ud fra Pierre Bourdieu og Anthony Giddens syn på identitet og social differentiering i forbindelse med sociale klasser og social mobilitet i det moderne samfund. 6
Perspektivering 9
Hvad skal der hovedsageligt til for at bryde med den sociale arv og hvordan ser det ud med den sociale mobilitet i forbindelse med samfundsklasser i dag? 9
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning - Teori og Metode

Jeg vil i denne opgave fokusere på social differentiering og identitetsdannelse i forbindelse med social mobilitet og sociale klassedannelser i samfundet. I den sammenhæng vil jeg inddrage Pierre Bourdieus teorier om symbolsk vold og kapital og habitus blandt andet for at undersøge, hvor svært det kan være, at flytte sig fra en social klasse til en anden. Som modpol til Bourdieu og hans meget socialiserede tilgang til klassedannelser i samfundet, social arv og mobilitet, har jeg valgt i min diskussion at inddrage Anthony Giddens teori om det refleksive selv og identitetsdannelse. For at analysere betydningen af sociale klassers indflydelse på identitetsdannelse vil jeg yderligere inddrage Stine Fabers forsknings og debatindlæg; En sans for forskelle: Klassetilhørighed og symbolsk grænsearbejde. Til sidst i opgaven vil jeg perspektivere til en forskningsanalyse udarbejdet af arbejderbevægelsens erhvervsråd og analysechef Jonas Juul og stud polit. Solveig Blicher, omhandlende social arv og social mobilitet ud fra et økonomisk og uddannelsesmæssigt perspektiv i nutidens samfund... Køb adgang for at læse mere

Socialdifferentiering og identitetsdannelse i det moderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.