Social isolation | Mead og Freud | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 8
  • 1465
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2014
  • 07-04-2015

Social isolation | Mead og Freud | Synopsis

Synopsis i psykologi om social isolation.

Problemstilling:
Denne synopsis handler om, hvad denne sociale udelukkelse, kan gøre ved det enkelte barns selvforståelse og personlighedsdannelse, samt hvilke redskaber læreren kan bruge, for at hjælpe eleven med at genskabe et rigtigt narrativ.

Problemformulering
Hvilke konsekvenser kan det have for børns personlighedsdannelse, at de i klassen bliver socialt isoleret? Hvilke redskaber kan læreren tage i brug for at afhjælpe problemet?

Inddrager Mead og Freud, samt perspektiverer kort til Furman.

Underviserens kommentar

Fik god feedback - en kort analyse af temaet, god som udgangspunkt til en større opgave.

Forfatterens kommentar

Den måtte ikke være længere, så der er helt klart plads til uddybning af teorierne.

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Problemformulering 2
Case 2
Metode 3
Indkredsning 3
Freuds psykodynamiske teori 3
Meads interaktionisme 4
Sammenfatning 5
Perspektivering 6
Furmans ”Børn Kan” model 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning:
Størstedelen af alle mennesker har på et tidspunkt i deres liv oplevet at blive udelukket fra en social aktivitet eller fællesskab, som de ellers gerne ville have været en del af. Første gang vi mennesker stifter bekendtskab med denne sociale isolation er i børnehaven eller dagplejen, hvor sætningen ”du må ikke være med” bliver hørt, og hvor den ubehagelige konsekvens forstås for første gang. I en skoleklasse kan dette være særligt ubehageligt, i og med, at man er tvunget til at befinde sig med de samme mennesker hver dag oftest i mange år.

Synopsen er desuden udarbejdet med udgangspunkt i følgende kompetencemål:

1. Den studerende har viden om attribuering- herunder viden om sociale problemer, konflikthåndtering og mobning og i forhold til dette, kan anvende kommunikative rammesætninger og metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning bliver udgangspunkt for positive reformuleringer.

2. Den studerende har viden om klasse, lærings- og gruppeledelse og i denne forbindelse kan facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de er be-fordrende for elevens trivsel og udvikling. (Kompetencemål:LG4)... Køb adgang for at læse mere

Social isolation | Mead og Freud | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.