Social arv og ulighed | ISS eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 13
  • 2611
  • PDF
  • 2014
  • 02-12-2014

Eksamensopgave: Social arv og ulighed | ISS eksamen

Eksamensopgave i individ, institution og samfund på pædagoguddannelsen om social arv og ulighed.

Regeringen mener altså, at den sociale arv er skyld i at Danmark, som samfund ikke kan udvikle sig. Dertil kan det tyde på, at den sociale arv har et navn: ” udsatte børn”. Ved at eliminere de udsatte børn forsvinder den negative sociale arv, og derved skabes der bedre livschancer i Danmark. Men kan det nu også passe? Går der børn rundt i Danmark, som har ansvaret for hele den danske velfærdssammenhængskraft?

Udsatte børn findes i alle samfund, og i det danske velfærdsamfund defineres disse børn gennem forskellige kategoriseringer og begreber.

Problemformulering

• Hvordan kan man forstå forholdet mellem begreberne social arv og ulighed i velfærdsamfundet?

• Om udsatte børn er resultat af social arv og ulighed?

Indhold

Indledning, Problemstillinger 2
Metode 3
Makroniveau 3
Velfærdssamfund 3
Social ulighed 4
Social arv 4
Udsatte Børn 5
Mesoniveau 6
Dagtilbud 6
Microniveau 6
Pædagogiske handlemuligheder 7
Afrunding 7
Litteraturliste 9
Bilag 2. 11
Bilag 2 12

Uddrag

Metode
Vi begrebsafklarer ud fra, både teoretikere og opslagsværker;
Ove K. Pedersen er professor i komparativ politisk økonomi, og bruges til at skabe forståelse for samfundets sammenhængskraft gennem konkurrencestaten.
Lars Olsen er uddannet journalist, og han deltager flittigt i samfundsdebatten ud fra et venstre-centrum synspunkt. Vi bruger Lars Olsen til at belyse social ulighed med.

Niels Ploug er uddannet økonom, og har ledet et stort forskningsprogram om negativ social arv, og med særlig fokus på sociale ulighed, i det danske uddannelsessystem. Han bruges til at forklare hvordan begrebet skal forstås i forhold til velfærdssamfundet.

Morten Ejrnæs er sociolog og i sin bog Socialpolitik, belyser han problematikken ved forståelsesrammen om social arv. Social arv anvendes som årsagsforklaring på at sociale problemer går i arv fra forældre til børn. Han bruges til at udrede problematikken ved begrebets brug i politisk såvel som praktisk øjemed.

Vi har valgt at sætte fokus på dagtilbuddets logikker, og hvordan institutionen håndterer arbejdet med udsatte børn, som kommer fra hjem med forældre problemer.
Thomas Brandes helhedsmodel bruges til at vise relationen og samspillet mellem individuelle, institutionelle og samfundsmæssige niveauer... Køb adgang for at læse mere

Social arv og ulighed | ISS eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.