Social arv | Eksamensopgave Pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 4. semester
  • Individ, institution og samfund
  • Godkendt
  • 20
  • 4470
  • PDF
  • 2015
  • 17-09-2015

Social arv | Eksamensopgave Pædagog

Her ser du en eksamensopgave om social arv. Den er skrevet på pædagoguddannelsen i faget "Individ, institution og samfund".

Social arv i Danmark er et omtalt begreb blandt flere forskere, men hvad er social arv egentlig for en størrelse?

Jeg har valgt at have fokus på social arv, samt finde ud af begrebets flere meninger. Jeg har erfaret at begrebet har forskellige betydninger i forhold til hvilken kontekst man ser det i. Social arv har ikke kun en definition og kan være misvisende for nogle, da det bliver brugt til at betegne overførsel af sociale problemer fra forældre til barnet, men også til at betegne barnets uddannelsesniveau i forhold til deres forældres.

Derfor synes jeg det kunne være interessant, at finde ud af hvad social arv betegnes for, i de forskellige sammenhænge, samt finde ud af hvad tidlig indsats kan gøre for at bryde den negative social arv. Samtidig vil jeg reflektere over, hvordan vi som pædagoger kan skabe større bevidsthed om brugen af begrebet social arv. Dette leder mig frem til følgende problemformulering:

Hvad er social arv og hvordan kan vi i det pædagogiske arbejde være med til at bryde den negative social arv?

Indhold

Indledning 2
Metodeafsnit 3
Case om Mathilde 4
Lovgivningen 5
Oprindelsen af begrebet ''Social arv'' 5
Morten Ejrnæs 6
Chanceulighed 7
Risikofaktor i barndommen 7
Mønsterbrydere 8
Nyere forskning i mønsterbrud 8
Push-faktorer 8
Pull-faktorer 8
Bente Jensen 9
Familieaspektet 9
Lokalmiljøaspektet 10
Pierre Bourdieu 10
Habitus: 10
Kulturel kapital: 10
Social Kapital: 11
Økonomisk kapital: 11
Felt: 11
Doxa: 11
Hvad kan vi gøre i daginstitutionerne for at bryde den negative social arv? 12
Konklusion 13
Perspektivering 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Metodeafsnit
For at kunne besvare ovenstående problemformulering, vil jeg præsentere en case fra min 2. praktikperiode. Jeg vil bruge casen til analyse igennem min opgave. Jeg vil redegøre for begrebet social arv, med afsæt i Gustav Jonssons definition fra 1967. Udover dette vil jeg bruge Morten Ejrnæs synpunkter på hvad social er. Samtidig vil jeg stille Ejrnæs op i mod Jonssons definition.

Efterfølgende vil jeg redegøre og diskutere for Morten Ejrnæs' begreber ''chanceulighed'' og ''risikofaktor i barndommen''. Derefter vil jeg komme ind på begrebet mønsterbrydere, som jeg vil redegøre for. Ydermere vil jeg belyse Pierre Bourdieus begreber om habitus, kapital doxa og felt, da det er relevant for min analyse og forståelsen af udsatte børn og deres baggrund.

Jeg vil i min opgave komme ind omkring dagtilbudsloven og serviceloven i forhold til arbejdet med den sociale arv og børns udsatte positioner. Derefter vil jeg komme ind på de pædagogiske læreplaner i forhold til pædagogens opgave om at bryde den negative social arv.

Til sidst vil jeg komme med en konklusion, hvor jeg vil vurdere og diskutere hvad jeg er noget frem til... Køb adgang for at læse mere

Social arv | Eksamensopgave Pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.