SMTTE-model | Praktik som pædagog

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 11
  • 2700
  • PDF
  • 2014
  • 15-10-2015

Præsentationsportfolio: SMTTE-model | Praktik som pædagog

Eksamensopgaven indeholder en praktikbeskrivelse, hvor der er lavet en SMTTE-model over en aktivitet, der er lavet i praktikken på Daginstitutionen Valhalla.

Aktiviteten er en forhindringsbane, hvor jeg har udvalgt fem børn, for at se hvor langt de er motorisk. Da de har fødselsdag på forskellige tidspunkter af året. Derudover har jeg kaldt børnene A,B,C,D og E, for at gøre det nemmere at læse.

Underviserens kommentar

En rigtig god opgave, og bedømmelsen var bestået/ikke bestået.

Bestået med stort tommel op!

Indhold

Indledning 2
Praktikkens målgrupper og samfundsmæssige opgaver 2
Målgrupper 2
Samfundsmæssige opgaver 2
Aktiviteten 4
Smttemodellen 4
Lev Vygotsky 5
Berit Bae 6
Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer 6
Observation 6
Sundheden i aktiviteten 6
Sundhed – vaske hænder 7
Konklusion 7
Litteraturliste 7
Bilag 1- Smttemodel og Znu-cirklen 9
Bilag 3 – Observation 10

Uddrag

Praktikkens målgrupper og samfundsmæssige opgaver
Valhalla fokusere på det enkelte barn, og går rigtig meget op i, at det er trygt og har nogle gode omgivelser. (Når de starter i børnehaven)

Målgrupper
Daginstitutionen Valhallas målgrupper er forældre fra ”området”. Området er den yderste syd/øst del af Skive. Deres mål er også, samarbejde mellem dagplejerne og senere relationer til skoler.

Samfundsmæssige opgaver
Dette bringer os frem til deres samfundsmæssige opgaver, udformes bl.a. gennem læreplanerne. Valhallas samfundsmæssige opgaver er også at udforme en virksomhedsplan. I virksomhedsplanen er der fokuspunkter som der skal fortages notater omkring. Fokuspunkterne kommer fra forvandlingen. I den virksomhedsplan er fokuspunkterne: Sprog, sundhed, krop og bevægelse.

Det pædagogiske læreplaner er: Sundhed – kost, krop og bevægelse, gode overgange, alsidig udvikling, sociale kompetencer, kultur og natur... Køb adgang for at læse mere

SMTTE-model | Praktik som pædagog

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.