Skriftlig eksamen 2018 i Matematik på læreruddannelsen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • 10
  • 19
  • 2442
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 31-01-2019

Eksamensopgave: Skriftlig eksamen 2018 i Matematik på læreruddannelsen

Besvarelse af den afsluttende skriftlige matematikeksamen fra sommeren 2018.

Opgaverne:
1. Pyramidetal
2. Animationer i Geogebra
3. Den oversavede terning

Uddrag

Opgave 1.1
Jeg har i Excel flettet cellerne som vist ovenfor, så jeg kunne få den ønskede pyramide form.
Alle de tal der var givet på forhånd, er markeret med fed, så man kan følge med i hvad jeg selv har puttet ind i pyramiden.
Jeg startede med at arbejde mig ud fra de tal der allerede var givet på forhånd. Da der i nederste venstre hjørne er givet hhv. 2 og 5, så ved jeg at det tal der mangles imellem de to er 3. Altså, 2+3=5. Efter dette kiggede jeg efter om jeg kunne få det til at give mening i de to felter under 16, ved at gøre mig den overvejelse at der var 16 der skulle deles i de to celler. Jeg valgte 9 som det tal jeg satte ind, fordi jeg havde ...

---

Opgave 1.5
Generelt kan man sige om begge bøger, at der både er svære og lettere/ mere færdighedsbaserede opgaver. I Kontext bærer det præg af at der er en utrolig blød overgang imellem alle opgaverne/lav niveauforskel, så ved at man laver opgaverne en efter en fra starten af, så vil man selv med den stigende sværhedsgrad, være i stand til at løse opgaverne. Der bliver ikke differentieret synligt meget, og generelt lægger Kontext nok ikke så meget op til det undersøgende arbejde i matematik, men mere det at kunne
løse en opgave (måske uden egentlig at forstå matematikken bag). I matematrix derimod, er der jævnt stor ...

---

Opgave 2.1
I vores GeoGebra fil, har vi valgt at lave en varmsommerdag under Tour de France, da det er det vi forbinder med sommer. Da matematikprogrammet GeoGebra kan anvendes som et hjælpemiddel, eller et CAS-værktøj, så vil jeg kunne argumentere for at man gør brug af hjælpemiddelkompetencen som den ene af de 8 kompetencer. Undervejs i kreationen, havde vi kendskab til forskellige muligheder indenfor GeoGebra, og de muligheder gav os ideer til yderligere arbejde på vores model. Man kan også argumentere for at hjælpemiddelkompetencen hænger sammen med repræsentationskompetencen og
symbolkompetencen, da brugen af GeoGebra er resultatet af forskellige repræsentationer af den virkelighed vi oplever, og brugen af programmet kræver også visse matematiske forudsætninger. Da dette... Køb adgang for at læse mere

Skriftlig eksamen 2018 i Matematik på læreruddannelsen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.