Skriftlig delprøve i historie om historiebrug og historiebevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 21
  • 4214
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2019
  • 16-12-2019

Kompetencemålsprøve, Eksamensopgave: Skriftlig delprøve i historie om historiebrug og historiebevidsthed

Den skriftlige delprøve i eksamen for faget historie. Opgaven handler om historiebrug og historiebevidsthed og har titlen "Mellem livsverden og kompetence".

Problemformulering
Hvilke didaktiske overvejelser skal læreren gøre sig for, at arbejdet med historiebrug understøtter kvalificeringen af børns historiebevidsthed?

Indhold

Indledning 15
Introduktion 3
Undersøgelsesspørgsmål 3
Opgavens disponering 3
Begrebsafklaring 4
Historiebevidsthed 4
Historiebrug 4
Livsverden 5
Fagdidaktiske paradigmer 6
Analyse 7
Historiebrug som kompetencemål: Basisfag eller etnodidaktik? 7
Undervisningsplan 8
Oversigt over forløbet 8
Undervisningens indhold 10
Empiri 11
Komparativ/kvantitativ empiri: Ni udsagn om historie 12
Kvalitativ evaluering: Er jeg historie? 13
Afrunding 14
At undersøge historiebevidsthed kvalitativt 14
Ni udsagn om historie 14
Udvælgelse af læringsmål
Konklusion 15
Litteratur 16
Bilag 17
Bilag 1) Historiebrug – Clio 17
Bilag 2) Erindring og glemsel: RokokoPosten - Eksperter: Danmarkshistorien skal gøres mere
inkluderende og mangfoldig 22
Bilag 3) Erindring og glemsel: Halfdan Rasmussen - Lille negerdukke 23
Bilag 4) Præsidens Bush tale 24
Bilag 5) Osama Bin Ladens Tale 27

Uddrag

Indledning
Introduktion
Da jeg første gang blev introduceret for begreberne historiebrug og historiebevidsthed, var det for mig som lærerstuderende, en utrolig diffus størrelse. Utallige Google søgninger senere, kunne jeg konkludere at jeg blot var blevet endnu mere forvirret, idet jeg havde meget svært ved at finde helt konkrete bud på, hvorledes der skal undervises i kompetenceområdet historiebrug. Opgaven her sigter derfor efter at gøre netop dette – at komme med et helt konkret bud på, hvilke didaktisk overvejelser læreren skal gøre sig for, at arbejdet med historiebrug understøtter kvalificeringen af børns historiebevidsthed.

Opgavens disponering
Opgaven er disponeret således, at der først og fremmest redegøres for begreberne historiebevidsthed, historiebrug og livsverden. Alle begreberne redegøres for, med en socialkonstruktivistisk tilgang og sættes i et didaktisk perspektiv. Herefter rettes fokus mod to forskellige tilgange til historiebrug i et didaktisk perspektiv, med sigte på at finde frem til, hvilket fagdidaktisk paradigme kompetenceområdet historiebrug lægger sig op ad. Opgavens analyseafsnit behandler kompetencemålene efter 9.klasse i historieundervisningen. Ovenstående har til sigte at lede hen i mod at skabe en undervisningsplan med udgangspunkt i kompetenceområdet historiebrug, men med det mål at kvalificerer børnenes historiebevidsthed. Herfra går opgaven videre til en præsentation og analyse af mine resultater fra min empiriindsamling. Empiriindsamlingen er kvantitativ og behandler børnenes eget forhold til faget historie og er indsamlet med henblik på at tydeliggøre arbejdsområderne og målet med undervisningen for børnene, samt fungere som evalueringsredskab. Undersøgelsen er således lavet både før og efter undervisningen i historiebrug, hvilket betyder at det har været muligt at lave en komparativ analyse mellem resultaterne. Der vil også være en kvalitativ evaluering af børnenes udbytte af undervisningen. Den kvalitative analyse er lavet i forbindelse med børnenes overordnede opgave ”Er jeg historie?”. Et enkelt af disse essays analyseres, essayet er skrevet på engelsk, da undervisningen fandt sted i Nepal. I den forbindelse vurderes det hvorvidt barnets historiebevidsthed er blevet kvalificeret gennem min undervisning. Endeligt vil jeg i min konklusion lave en opsamling af de didaktiske overvejelser jeg har gjort mig, samt give et bud på de overvejelser man generelt bør gøre sig som historielærer. Materiale til undervisningen kan findes i bilagene. Grundet pladsmangel vil der ikke være en detaljeret plan er over undervisningsforløbet, men en kort gennemgang vil der dog være at finde... Køb adgang for at læse mere

Skriftlig delprøve i historie om historiebrug og historiebevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.