Skoven som læringsmiljø i biologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi
  • Ingen givet
  • 15
  • 4123
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2019
  • 30-01-2020

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Skoven som læringsmiljø i biologi

Eksamensopgave til biologi.

Problemformulering

Hvordan kan man som lærere inddrage skoven som eksternt læringsmiljø med det formål at motivere og undervise eleverne om ansvarlighed over for naturen samt fremme de positive holdninger og værdier?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Almen didaktisk og biologifagligt teori 2
Læring 2
Eksterne læringsmiljøer 3
Definition og afgrænsning 3
Argumentationen for eksterne læringsmiljøer 3
Feltarbejde 3
Den særlige oplevelse 3
Hukommelsen 4
Dewey: Learning by doing 4
Den faglige viden 5
Skovens træer 5
Skyggetræer og lystræer 6
Løv og nåle 6
Træernes transportsystem 6
Vedkar – V for vand og vedkar 6
Fotosyntese 7
Sikar - S for sukker og sikar 7
Vækst 7
Relationsmodellen 7
Undervisning 7
Læringsforudsætninger 7
Rammefaktorer og materialer 7
Mål med undervisningen 7
Indhold og læreprocesser 8
Konklusion 9
Perspektivering 9
Bilag 1 - Det drikkende selleri 11

Uddrag

Indledning
Kan du huske sidste gang du var i skoven? Hvad du lavede og hvad du så? Måske er det længe si-den du sidst var der eller måske var du der for nylig. De fleste danskere har et forhold til skoven i en eller anden grad. Nogle benytter den til at gå på jagt, køre mountainbike, løbe, lege, bygge huler, lave rollespil eller måske sanke planter. Skoven rummer et utal af muligheder for læring og aktivite-ter.

Skoven er et vigtigt levested for dyr og planter, og i følgende opgave skal vi dykke ned i de store træer, som skaber rammerne for skoven og se på hvordan man som lærere kan hjælpe eleverne med at få et forhold til skoven.

Læsevejledning
En gennemgang af Knud Illeris' læringsbegreb, de eksterne læringsmiljøer, feltarbejde og Kjeld Fredens hukommelsesdele danner grundlaget for første del af opgaven.

Derefter introduceres John Dewey og hans motivations opfattelse. Dette undersøges med Kirsten Rosholms teori om relationelle forbilleder. Herfra drages paralleller til Jan Tønnesvang som også har bidt mærke i relationernes betydning. Den faglige teori, omhandler skoven, hvor træerne gennem-gås. Til sidst præsenteres undervisningsforløbet, som inddrager teoriafsnittene. En konklusion sætter punktummet i opgaven... Køb adgang for at læse mere

Skoven som læringsmiljø i biologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.