Undervisningsforløb om skoven i 2. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2408
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2006
  • 06-05-2008

Undervisningsplan: Undervisningsforløb om skoven i 2. klasse

Undervisningsforløb i natur/teknologi om skoven i 2. klasse.

I denne undervisningsplan vil vi behandle emnet ”Skoven”, med udgangspunkt i en 2. klasse. Vi har planlagt dette emne som en emneuge, hvor eleverne har 2 lektioner i de fire af dagene og 6 lektioner på en af dagene, i alt 14 lektioner. Forløbet er planlagt til oktober måned pga. det er efterår og der er en større mængde af visne blade i skovbunden.

Indhold

Indledning 1
Didaktiske overvejelser 2
Undervisningsforløb 3
Faglig viden 3
Evaluering 7
Litteraturliste 7

Uddrag

Vores mål med dette forløb er at indføre nogle simple begreber og generalisationer om skoven og planter. Eleverne skal få en viden om hvad en plante består af: rod, stængel, blade og blomst. Hvad der får en plante til at vokse: næringsstoffer, vand, sollys og varme, herunder fotosyntesen. Samt eleverne skal lære at identificere nogle af de almindeligste træer: bøg, eg og fyr, ud fra deres blade. Endvidere skal de have en viden om, at de visne blade indgår som et led i naturens kredsløb. Eleverne vil igennem forløbet komme til at arbejde praktisk og undersøgende, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder. Det praktiske arbejde skal ligeledes hjælpe til med at styrke elevernes samarbejde. Emneugen giver mulighed for, at lave en ekskursion til en nærliggende skov, som er med til at give eleverne nogle sanseoplevelser og direkte iagttagelser, som ellers ikke er muligt i et klasselokale... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om skoven i 2. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.