Skolen set indefra | Lærerens relationskompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Skolen set indefra | Lærerens relationskompetence

Studieprodukt om Lærerens relationskompetence.

Problemformulering

Hvilken betydning har lærerens relationskompetencer for elev-lærer forholdet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Præsentation af casen
Realtionskompetence
Interaktionen mellem Rita og Sasja
Interaktionen mellem Sasja og “motivationskonsulenten”
Mentaliseringsteorien
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vi husker alle, hvis vi har haft en særlig god lærer i vores skoletid. En lærer som vi følte var god til at formidle læringsstoffet på en spændende måde, eller som viste stort engagement og havde stort fokus på klassens trivsel og forsøgte at understøtte elevernes selvværd og selvtillid gennem undervisningsdifferentierede materialer eller som blot smilede og udviste overskud og indgik relationskompetent i interaktionen med eleverne, også uden for timerne på skoleskemaet. På samme måde kan man sikkert også tænke tilbage på sin skoletid og mindes lærere der virkede opgivende og trætte, ikke kunne skabe ro i klassen og som skældte meget ud eller helt ignorerede mistrivsel i klassen.
Vi har i denne opgave valgt at fokusere på emnet lærerens relationskompetencer, da evidensbaseret forskning, viser at netop lærer-elev relationerne i klasserne rundt omkring i folkeskolen har utrolig stor indflydelse på både elevernes læringslyst, indlæringsresultater og personlige udvikling (Fugl 2008; Trap-Lind 2016).
Med udgangspunkt i en fiktiv case hentet fra Tv2´s serie om den rapkæftede skolelærer Rita Madsen analyserer vi 2 læreres interaktion med en enkelt elev. Vi vil undersøge hvordan lærernes relationskompetencer eller mangel på samme påvirker lærer-elev relationen, dens succes eller fiasko.

Metode

Vi vil først kort præsentere vores case, for derefter at redegøre for forskellige definitioner af relationskompetence. Med fokus på følgende komponenter (anerkendelse, autencitet og evnen til at ”se” den enkelte elev), som ifølge familieterapeut Jesper Juul og cand.psych. Helle Jensen er nødvendige, for at skabe en positiv lærer-elev relation, vil vi analysere casen, med henblik på at undersøge relationskompetencernes indvirken på og konsekvens for lærer-elev forholdet. Derefter vil vi se på casen med mentaliseringsteoriens briller, hvor man ser eleven indefra og læreren selv udefra. Analysen af casen er inddelt i 2 dele: Del 1 omhandler seancen på trappen mellem læreren Rita og eleven Sasja og del 2, som foregår inde i klassen, hvor fokus er på for interaktionen mellem Sasja og motivationskonsulenten... Køb adgang for at læse mere

Skolen set indefra | Lærerens relationskompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.