Skolehjem-samarbejdet og konkurrencestaten

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 24
  • 7583
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2014
  • 13-09-2016

Eksamensopgave: Skolehjem-samarbejdet og konkurrencestaten

Eksamensopgave/Slutevaluering i lærerens grundfaglighed og "Lærer i skolen" om lærerens rolle i skolehjem-samarbejdet i konkurrencestaten.

Problemformulering
Hvad er lærerens rolle i skole-hjem samarbejdet i konkurrencestaten?

Indhold

Indledning og problemformulering 2
Lærerrollens udvikling 3
Konkurrencestaten 4
Øget individualisering 6
Lærerens rolle 7
Den institutionelle autoritet og lærerolle 7
Den faglige autoritet og lærerolle 8
Den personlige autoritet og lærerrolle 8
Forventningsafstemning i skole- hjem samarbejdet 9
Teori og praksis 11
Beskrivelse af empiri 14
Litteraturliste (alfabetisk) 15
Bilag 1: Interview med X, pædagogisk leder, skolen i X, 6/5 -2014 16
Bilag 2: Interview med X, lærer på skole i X, 6/5 – 2014 22
Bilag 3: Interview med X, lærer på skole i X, 6/5 – 2014 23

Uddrag

Indledning
Ifølge Ove K. Pedersen lever vi i dag i en konkurrencestat, hvilket betyder at vores samfund i højere grad end tidligere, er præget af konkurrence. Denne konkurrence har medført en øget tendens til individualisering, og der er i højere grad udbredt en ideologi om, at alle skal have mulighed for at realisere sine egne behov. Som kommende lærere har dette gjort os nysgerrige på, hvilken udvikling der har været i lærerens rolle, og hvilken betydning denne udvikling har haft for skole- hjem samarbejdet.

Først og fremmest vil vi komme ind på, hvad det vil sige at leve i en konkurrencestat. Herunder vil vi redegøre for, hvorledes lærerens rolle har ændret sig, og deraf analysere hvilken betydning det har for skole- hjem samarbejdet.

Lærerrollens udvikling
Lærerens rolle har gennem tiden ændret sig fra degn over tjenestemand og lønarbejder til professionel. Skolens oprindeligelige formål var at opdrage til og undervise i kristendom, derfor var de første lærere kirketjenere. Siden har skolen ændret sig markant fra Danmarks første folkeskolelov i 1814 til i dag, hvor folkeskolen endnu er under markant udvikling. I denne udvikling har lærerens rolle ligeledes været under en iøjnefaldende forandring, som i særdeleshed er sket i takt med samfundsudviklingen. En af de afgørende ændringer der er sket i forhold til lærerrollen er, at lærerens autoritet ikke længere er givet på forhånd. Tidligere havde lærerrollen diverse muligheder for sanktioner og fysisk straf, hvorigennem læreren kunne tilegne sig autoritet i jobbet, således læreren alene på frygt og angst kunne lede en klasse.
I 1967 blev det i Danmark forbudt at slå elever i skolen, og dermed var det ikke længere tilladt at anvende fysisk afstraffelse som en del af opdragelsen. I dag har læreren udelukkende ret til at anvende fysisk magt i selvforsvar, eller hvis en elev er i gang med at gøre skade på sig selv eller andre, hvilket også har haft en betydning for det magtforhold læreren og eleven er i. Dog skal dette ændrede magtforhold ikke forstås, som at læreren i dag ikke besidder magt. Lærer og elev relationen er til stadighed asymmetrisk, hvilket kan defineres ud fra at læreren i pædagogisk ... Køb adgang for at læse mere

Skolehjem-samarbejdet og konkurrencestaten

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.