Skoleafvisende adfærd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 3029
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2022
  • 07-04-2022

Modulopgave: Skoleafvisende adfærd

Diagnoseopgave/modulopgave i faget specialpædagogik.

Problemformulering
Hvilke faktorer har betydning for at barnet udvikler skoleafvisende adfærd, med særligt fokus på skolens og lærerens ansvar?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Læsevejledning 2
Hvad er skoleafvisningsadfærd? 2
Årsager, faktorer og konsekvenser af skoleafvisende adfærd 3
PPR 5
Analyse og diskussion 6
Perspektivering 7
Bibliografi 7
Figur-og billede liste 8
Min proces med opgaveskrivningen 8

Uddrag

Indledning
75.000 børn havde i skoleåret 2018/2019 et samlet fravær på mere end 10%. Det svarer til at 14,2% af eleverne i den danske folkeskole havde mere end 20 fraværsdage (Undervisningsudvalget, 2022). Elever i udskolingen har i gennemsnit flere fraværsdage end elever i indskolingen, og hvis der medtages specialklasser, ses her det højeste antal fraværsdage. Årsagerne bag børn og unges skolefravær er ofte komplekse. Omdrejningspunktet kan være klassen eller skole
Fobisk skoleangst bliver i almen tale betegnet som skolefobi, og er en kompleks angstlidelse udsprunget af flere mulige årsager. Skolevægring er ikke en officiel diagnose, men en betegnelse for, når et barn over længere tid har et større fravær fra undervisningen. Det vurderes, at i den danske folkeskole, har én til fem procent af alle børn symptomer, der kan kædes sammen med skolefobi eller skoleværing. (Alenkær, 2022)

Denne opgave vil tage fat i skoleafvisningsadfærd generelt, samt de mulige årsager til, at et barn begynder at udvikle symptomer på dette. Dertil kommer spørgsmålet om, hvilket ansvar man har som lærer, og hvad skolen kan gøre for at få eleven tilbage i skolen igen, og resocialisere dem i skolemiljøet?... Køb adgang for at læse mere

Skoleafvisende adfærd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.