Samarbejde med pædagoger | Semesteropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 13
  • 4695
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 26-01-2012

Samarbejde med pædagoger | Semesteropgave

Semesteropgave i pædagogik om samarbejde med pædagoger.

Problemformulering
Hvilken betydning har det for os som lærere at skulle samarbejde med pædagoger?

Indhold

Problemformulering - Indledning - Disposition 1
Generelle og specifikke mål 2-4
Værdigrundlag – Kundby Skole 4-6
Problematik – set fra pædagogsiden 6-7
Sådan gør, - og mener man – "rundt omkring" - Vor tids læringssystem/
menneskesyn kræver samarbejde 8-9
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Er der to forskellige kulturer/måder at forholde sig til børn og opfatte børns behov på? – Hvis der er konflikter – hvor ligger de? Kan det være en del af en eventuel problematik?
Hvordan defineres lærerprofessionen i forhold til pædagogerne?
Hvordan samarbejder lærere med pædagoger?
Hvordan er samarbejdet mellem institutionen og skolen opstået?
Har der været afsat tid til møder inden, under og efter samarbejdet er begyndt?
Hvad er den største faglige udfordring i samarbejdet mellem pædagoger og skolelærere?
Vi er en gruppe på 4 lærerstuderende på 1. årgang i PP faget hvori der indgår et projektarbejde med temaet "At være lærer". Gruppen har valgt emnet SFO og skolen. Folkeskolelovens §3 stk. 4 siger: "Folkeskolen kan tilbyde børn optagelse i en skolefritidsordning, hvis børnene er optaget i skolen eller har nået den alder, hvor de tidligst ville kunne optages i børnehaveklasse". Da vores fremtidige samarbejdspartnere fremover også vil være pædagoger, har vi valgt at belyse emnet: Teamsamarbejdet mellem lærer/pædagog. Vores opgave hedder SFO og skolen... Køb adgang for at læse mere

Samarbejde med pædagoger | Semesteropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.