Skole-hjem-samarbejde

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 8
  • 2330
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2012
  • 11-06-2013

Eksamensopgave: Skole-hjem-samarbejde

Eksamensopgave om skole-hjem samarbejde i pædagogik.

Problemformulering
Hvilke pædagogiske udfordringer møder læreren i forbindelse med skole-hjem samarbejdet, og hvilken betydning har dannelsesforståelsen for den praktiske udmøntning af dette samarbejde?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Pædagogiske udfordringer i skole-hjem samarbejdet 2
Den professionelle lærer 3
Sociologiske forhold i skole-hjem samarbejdet 4
Dannelsesforståelse og udmøntning af det praktiske samarbejde 5
Vigtige elementer i kommunikation 5
Diskussion 6
Konklusion 6
Bibliografi 8

Uddrag

Metodeafsnit
I arbejdet med opgaven vil der blive set nærmere på lærerens udfordringer i forhold til forældre-samarbejde i forhold til kulturelle og kommunikationsmæssige faktorer, samt muligheden for et vellykket forældresamarbejde. For at klarlægge, hvordan et forældresamarbejde kan blive succes-fuldt vil Pierre Bourdieus sociologiske teori om kapital og habitus bliver belyst i forhold til sam-mensætning af forældregrupper. Derudover vil Basil Bernsteins teori om sprogkoder bliver brugt til at anskueliggøre, hvordan læreren kan se forskelle på social status hos eleverne for at skabe det bedst mulige grundlag for forældresamarbejde. For at diskutere forholdet mellem de sociologiske aspekter i forældresamarbejdet i forhold til dannelsesforståelsen i et senmoderne samfund vil der blive set på, hvilke aspekter af forældresamarbejdet man som lærer skal være opmærksom på, hvis skole-hjem samarbejdet i praksis skal blive succesfuldt... Køb adgang for at læse mere

Skole-hjem-samarbejde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.