SK3 om specialskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 6. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 15
  • 3107
  • PDF
  • Professionshøjskolen VIA University College
  • 2020
  • 12-11-2020

Præsentationsportfolio: SK3 om specialskole

Praktikopgave SK3 om praktik på en specialskole.

Indhold

Indledning 5
Beskrivelse af praktikstedet 5
Autisme 5
Infantil autisme 5
Atypisk autisme 6
Aspergers syndrom 6
Mental retardering 6
Specifikke udviklingsforstyrrelser 6
Relationer 7
Daniel stern 7
Kerneselvet 7
Det intersubjektive selv 8
Det verbale selv 8
Det narrative selv 8
Det fælles tredje 8
Anerkendelse 9
Berit bae 9
Smtte-model 10
Sammenhæng 10
Mål 10
Tiltag 10
Tegn 11
Evaluering 11
Min egen lærerproces 13
Bibliografi 15
Bilag 1 16
Bilag 2 17
Bilag 3 18

Uddrag

Indledning
Gennem min praktikperiode har jeg arbejdet mod at opnå kompetencemålet. Dette har jeg gjort gennem den pædagogiske praksis på stedet samt den teoretiske viden jeg har tilegnet mig før og under praktikperioden. Jeg har derudover gjort mig observationer, som jeg har kunnet koble teori på. Det følgende herunder er sammensat for at vise mit arbejde mod kompetencemålet.

Beskrivelse af praktikstedet
X er en specialskole under Randers Kommune for børn og unge med autisme spektrum forstyrrelse (ASF) og/eller svær ADHD.
Skolen er et helhedstilbud bestående af en skoledel og et specialpædagogisk fritidstilbud.

Børnene har som følge af deres handicap behov for et individuelt tilrettelagt og særligt velstruktureret undervisnings- og specialpædagogisk miljø. Endvidere har de behov for en undervisning, der tager afsæt i deres særlige styrker, og som kompenserer for deres særlige vanskeligheder.

Den pædagogiske praksis på X består af pædagogiske metoder, som bygger på en forståelse af børnenes handicap og vanskeligheder. Der arbejdes ud fra en systemisk tankegang, samt med kognitive pædagogiske værktøjer, struktureret pædagogik, forudsigelighed og tydelighed. Endvidere arbejdes der med inspiration ud fra TEAACH metoden.

Autisme
Autismespektrumforstyrrelse er den betegnelse man bruger for alle de diagnoser, der ligger indenfor autismeområdet. Betegnelsen dækker over infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom... Køb adgang for at læse mere

SK3 om specialskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.