SK3 om relationer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Praktik (Pædagog)
  • Godkendt
  • 13
  • 3410
  • PDF
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • 2020
  • 18-05-2021

Præsentationsportfolio: SK3 om relationer

Kompetencemålsprøve efter 2. praktik på pædagog.

Indhold

Kompetencemål 2. Praktik 2
Læringsfelt 1: 3
Relationer børn/pædagog 3
Daniel Stern 3
Affektiv afstemning 4
Læringsfelt 2: 5
Sprog/kommunikation 5
Læringsfelt: 3 8
Relations/kommunikations dannelse med forældrene 8
Egen Læreproces 10
Referenceliste 12

Uddrag

Indledning
I min 2.praktik har jeg været i Børnehuset X, som er en stor integreret institution beliggende i Odense c. den består af tre vuggestuegrupper (Dalen, Pilen og Bøgen), med plads til 32 vuggestuebørn, samt to børnehavegrupper. I Børnehuset X er man optaget af at skabe trivsel, udvikling og læring for børnene. Da jeg startede i min 2. praktik, vidste jeg ikke noget omkring denne målgruppe, da jeg aldrig har arbejdet med vuggestuebørn før, så jeg var meget ny omkring det hele i vuggestuen. Det var derfor vigtigt for mig fra starten at, finde ud af hvordan de dagligelige rutiner var i vuggestuen, og hvordan jeg bedst kunne sætte aktiviteter i gang igennem dagen. Efter et par uger fik jeg her min egen lille læringsgruppe på 4 børn, som jeg har arbejdet med under min praktik, jeg har med denne gruppe haft fokus på at styrke og understøtte deres sprog via min aktivitet. Igennem denne opgave vil jeg også komme ind på hvilken læringsmål jeg har gjord brug af i denne praktikperiode for at, opnå mine kompetencemål. Et af målene er at, få skabt relation til det enkelte barn, samt at, få skabt relationen imellem børnene. Jeg vil komme ind på, hvor vigtigt det er at, få dannede gode relationer til forældre samt den gode kommunikation.

Læringsfelt 1:
Relationer børn/pædagog
I dette læringsfelt har jeg haft fokus på at, gå i dybden med relationerne. Selvstændighed, selvtillid og selvrespekt er tre af de mest brugte områder, som vi pædagoger skal fokusere på angående barnets udvikling (Bae, 1996) en anerkendende relation skal baseres på ligeværd. Fx hvis den ene part her ser på sig selv eller på den anden part som mindre værd kan relationen ikke ses som anerkendende. (Bae, 1996)

Børn er afhængige af deres omsorgspersoner, da de hjælper børnene med at, sætte ord på deres handlinger og følelser, så̊ børnene på den måde med tiden kan opbygge et billede af sig selv og på den måde de danner deres egen selvagtelse. Måden den voksne reagerer på barnets... Køb adgang for at læse mere

SK3 om relationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.