Sikkerhedskursus til fysik/kemi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 50
  • 6071
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2013
  • 20-01-2015

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Sikkerhedskursus til fysik/kemi

Undervisningsforløb til 7. klassetrin med fokus på risici og sikkerhedsforanstaltninger i Fysik/Kemi lokalet.

Indhold

Indledning 2
Fagsyn 2
Dannelsessyn 3
Læringssyn 4
Sikkerhed i Fysik/Kemi 5
Problematikker i forhold til sikkerhed 5
Hvordan får vi eleverne til at tage sikkerhed alvorligt 6
Begrundelse for sikkerhedskursus 7
Den didaktiske relationsmodel 7
Mål 7
Indhold 8
Læreprocessen 8
Læringsforudsætninger 8
Rammefaktorer 8
Vurdering 8
Teori 9
Bunsenbrænder 9
Brandtrekanten 9
Slukning af brand. 9
Tilstandsformer 10
Smelte- og størknepunkt 10
Fordampning og fortætning 10
Syre 11
Base 12
pH-værdi 12
Indikator 13
Indikatorvæske 3
Universalindikatorpapir 13
Neutralisation 14
Fortynding 14
Lærervejledning 14
Undervisningsgennemgang 14
Undervisningsplan 15
Litteraturliste 15
Bilagsoversigt 17
Bilag 1 "Navne på kemisk udstyr"
Bilag 2 " Find mindst 10 fejl"
Bilag 3 "Brandtrekanten"
Bilag 4 "Lærer forsøg - slukning af brand i væsker"
Bilag 5 "Skumslukker"
Bilag 6 "Brandslukning"
Bilag 7 "Luft og forbræning"
Bilag 8 "Filtrering"
Bilag 9 "Kørekort til bunsenbrænderen"
Bilag 10 "Vi skiller stoffer fra hinanden"
Bilag 11 "Sikre og usikre arbejdsmetoder"
Bilag 12 "Indikatorer"
Bilag 13 "Fortynding af syre"
Bilag 14 "Omslagspunkt for indikatorer"
Bilag 15 "Hverdagsstoffers pH"
Bilag 16 "Neutralisation af syre"
Bilag 17 "Vi fremstiller smagsstof til slik"
Bilag 18 " Elevkontrakt"
Bilag 19 "Fagligskrivning - Brandsikkerhed"
Bilag 20 "Fagligskrivning - Advarselstrekanter"
Bilag 21 "Faglig skrivning - syre-baser"
Bilag 22 "Blooms taksonomi"
Bilag 23 "Undervisningsplan"

Uddrag

Indledning
I denne opgave ligger det fagdidaktiske fokus på risici og sikkerhedsforanstaltninger i fysik/kemi-lokalet.

Undervisningsforløbet er et sikkerhedskursus som retter sig på, hvordan man arbejder forsvarligt i et laboratorium. Sikkerhedskurset bør ligge sammen med en introduktion til faget i starten af 7. klasse.

Iformålet for faget står der, at eleverne bl.a. skal arbejde med en praktisk tilgang til faget, derfor er det væsentligt at tage fat på sikkerhedsaspektet inden større eksperimentelle opgaver.

Stk. 2. Undervisningen skal anvende varierede arbejdsformer og i vidt omfang bygge på elevernes egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratoriearbejde.(formål for fysik/kemi fællesmål)

Det er relevant at arbejde generelt med sikkerhed i undervisningen i form af et sikkerhedskursus, da skolen har en pligt til at sikre, at eleverne kan udføre praktiske øvelser sikkert.

Indhold i undervisningsforløbet:
Forløbet indeholder 15 elevøvelser og to lærerforsøg, som giver eleverne en viden om brug af materialer, sikre arbejdsmetoder og sikkerhed gennem læreroplæg og arbejdsmetoder som "observationer", "prøvdig-frem", "spørg, søg og læs" og "eksperimenter"(Kofoed 2009).

Som teaser til emnet syre og base, har jeg valgt at starte med et lærerforsøg. Her vil jeg komme en pølse (finger) i stærk base, og derefter hælde stærk syre på en marmorplade, netop for at vise eleverne betydningen af, at sikkerheden omkring stoffer, færdsel i lokalet mv. har stor betydning i undervisningen.

Fagsyn
Jeg har valgt at inddrage Svein Sjøberg, som inspirationskilde til den fagdidaktiske vinkel i opgaven.
Svein Sjøberg beskriver fysik/kemi faget med den antagelse om, at faget både kan betragtes ift. et nytteargument og et dannelsesargument.

Han mener, at Fysik/kemi faget ikke kun skal stræbe efter en økonomiske tilgang, men også efter et dannelsessyn, der medvirker til demokratisk dannelse og forståelse for faget i en bredere ramme. Faget skal anses ift. et kulturelt og dannelsesfag. Her er det væsentligt at kigge på faget gennem tiderne, for at få en forståelse for, hvorfor det er relevant at kategorisere faget inden for de to ovenstående argumenter.

For at skabe en mere nuanceret forståelsesramme for det udgangspunkt Svein Sjøberg arbejder med, og hermed også mit dannelsessyn, medtager jeg de 4 argumenter som han diskutere i sin bog(Sjøberg 2012, kap. 1):

1. ”Økonomiargumentet: Fysik/kemi som forberedelse til arbejde og uddannelse i et højteknologisk og videnskabsbaseret samfund.

2. Nytteargumentet: Fysik/kemi til praktisk mestring af dagliglivet i et moderne samfund.

3. Demokratiargumentet: Fysik/kemi som vigtig kundskab til kvalificeret meningsdannelse og ansvarlig deltagelse i demokratiet.

4. Kulturargumentet: Fysik/kemi som en vigtig del af menneskets kultur.” (Sjøberg 2012,s.190).

Jeg har den opfattelse, at alle fire argumenter er i spil, i forståelsen og tilgangen til faget.

I dag er verden og naturen afhængig af, at alle mennesker på kloden i et vist omfang, bliver bevidst om deres rolle for at passe på vores fælles jord, derfor ser vi fysik/kemi faget som et vigtigt led i elevernes... Køb adgang for at læse mere

Sikkerhedskursus til fysik/kemi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Sikkerhedskursus til fysik/kemi.