1. verdenskrig | Mentalitetshistorie og historiebevidsthed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 15
  • 5486
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 18-05-2003

1. verdenskrig | Mentalitetshistorie og historiebevidsthed

Opgave i historie om 1. Verdenskrig.

Beskrivelse af 1. verdenskrig ud fra et pacifistisk synspunkt. Der bliver gjort brug af Ernest Hemingways roman "Farvel til våbnene".

Der diskuteres didaktik og elevernes hverdagsforståelse ud fra begrebet om historiebevidsthed.

Indhold

Indledning
Mentalitetshistorie 2
Didaktiske overvejelser 2
Den historiske fortælling 3
Elevernes hverdag 4
Tyskland og Europa 4
Farvel til våbnene 6
Produktet 7
Eksemplificering af produkt 9
Afrunding 10
Litteraturliste 12
Bilag 1 - 13

Uddrag

Indledning
Dette produkt handler om mentalitetshistorie. Det vil sige det handler om menneskers måde at tænke og handle på1. Udgangspunktet for vores produkt er 1. verdenskrig. Vi har valgt, at bruge fagbladet ”SKET” samt den historiske roman ”Farvel til våbnene” som kilder til forståelse af tiden og problemerne. ”SKET” har vi valgt, fordi vi gerne vil give eleverne en forforståelse af de politiske, og kulturelle tanker der gjorde sig gældende i starten af forrige århundrede. Idet disse indvirkede på menneskets tanker og handlinger. Vi har valgt, at fokusere på den fremherskende holdning til krig i Tyskland samt i Europa, inden 1. verdenskrig bryder ud.
”Farvel til våbnene” har vi valgt som en kilde til at forstå en ung mands begejstring, samt desillusion over krigens virkelighed. Efter som vi tror, at den skildrer krig som den virkelig tager sig ud og derfor kan bruges som et redskab til forståelse af krig og konflikter.
En stor del af det der karakteriser det eksisterende samfund i dag er krige og konflikter, derfor har vi afslutningsvis udarbejdet et produkt, som læreren kan bruge til et undervisningsforløb i en af folkeskolens ældre klasser. Produktet tager udgangspunkt i elevernes hverdagsforståelse... Køb adgang for at læse mere

1. verdenskrig | Mentalitetshistorie og historiebevidsthed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.