Selvstændighed i lærerarbejdet i praktikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 9
  • 2894
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2015
  • 07-04-2015

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 3: Selvstændighed i lærerarbejdet i praktikken

Praktikopgave om selvstændighed i og udvikling af lærerarbejdet.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere skabe anerkendelse og en god relation til eleverne, så vi får eleverne motiveret i både de praktiske og faglige fag?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Relation
Dialog med elever
Det sociale sprog
Det akademiske sprog
Fagsproget
Det personlige sprog
Anerkendelse
Episode i praktik
Analyse af episodebeskrivelsen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vi har valgt i vores praktik at udvikle selvstændighed i lærerarbejdet og udviklingen af dette. For at opnå disse mål, har vi blandt andet deltaget i forskellige lærermøder – pædagogisk udviklingsgruppe møde, gangmøde og faginnovationsmøde, for at få et indblik i lærernes arbejde med årsplaner i samspil med alle klassens fag. Vi har formået at skabe en rød tråd igennem vores undervisningsforløb(bilag 2) for at få en mere nøjagtig afrunding på hvad der gik rigtig godt og hvad vi kunne have gjort bedre. Den røde tråd er overordnet, hvordan vi som lærer får motivationen frem i eleverne i både de faglige og de praktiske fag.

Vores mål var, at få elever som er stærke i de praktiske fag, op i de faglige fag og omvendt. Derfor får det os til at stoppe op og stille os selv dette spørgsmål: Hvordan skaber vi positive relationer til eleverne?

Man skal som lærer skabe en god relation til hver enkelt elev da det spiller en stor rolle for blandt andet elevernes læring og deres handlinger. Det er en selvfølge, at vi ikke kan nå at skabe en tæt relation til hver enkelt elev på knap fem uger, men vi har i vores opgave en analyse af en problemstilling om hvad vi kunne have gjort, og hvad man kan gøre fremadrettet, når vi en dag skal ud og være klasselærer for en klasse. Vi har valgt at observere hinanden igennem praktikken, for at få et indblik og overblik over, hvordan vi som kommende lærer griber forskellige situationer an.

Vi tager udgangspunkt i en observation som vi har lavet til en episodebeskrivelse, som omhandler en dreng ”M”(bilag 1) som har det rigtig svært fagligt, men er rigtig stærk i de praktiske fag. Anerkendelse og relationer er nøgleord i vores observationer. Anerkendelse har stor betydning for at skabe en god dialog men også relation til eleverne. Der er både tale om en faglig og personlig relation mellem lærer og elev. I vores praktik blev det hurtigt tydeligt for os, at den faglige relation hurtigt blev opbygget, mens den personlige relation skal opbygges over længere tid. Vi fik dog mulighed for at komme på nogle ture med eleverne, hvor den personlige relation hurtigt blev stærkere imellem os og eleverne... Køb adgang for at læse mere

Selvstændighed i lærerarbejdet i praktikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.