Sekularisering og kulturmøder | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Sekularisering og kulturmøder | Eksamensopgave

Eksamensopgave i KLM, som indeholder en beskrivelse af sekularisering i den danske folkeskole. Der er brugt forskellige teoretikere til at belyse, hvorvidt vores folkeskole skal sekulariseres fuldt ud.

Problemformulering
Hvordan kan vi som et multikulturelt samfund skabe rum og plads til de muslimske børn og deres forældre, og hvordan skal vi som lærere imødekomme de forskellige behov for at rumme deres kultur og religion?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Teoretisk perspektiv
Sekularisering og sekularisme
Multikulturalisme
Interkulturalisme
Analyse
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Den danske folkeskole betragtes i dag for at være en sekulær samfundsinstitution. Ifølge
folkeskolen formålsparagraf fra 2006, står der;“[...], giver dem forståelse for andre lande og kulturer, [...]”(UVM, 2015, §1, stk. 1). Her fremgår det tydeligt, at der ikke bliver forkyndt en bestemt tro, dog er folkeskolen underlagt at opfylde den evangelisk-lutherske kristendom via f.eks. kristendoms undervisning, samt følge kristne helligdage. Derved sættes børn og deres forældre med muslimske baggrund i en splittet situation, hvor de møder en folkeskolen med opfattelse af at det religiøse var adskilt fra skolen, hvorefter skolegangen både indeholder kristendomsundervisning og kristne traditioner.

I den danske folkeskole var der i 2013 ca. 7 % af børnene, som havde en muslimsk baggrund(Britta Søndergaard mfl., 2014). Selvom et voksende antal af deres forældre vælger at benytte sig af de muslimske friskoler. Antallet af børn i friskoler med 100 % tosprogede steg i 2009 fra 3800 til over 5000 i 2013(Søndergaard mfl., 2014). Dog er det største antal af børn med muslimsk baggrund i den danske folkeskole. Dette betyder at de muslimske børn tilbringer meget af deres tid i en dansk folkeskole. Dette faktum er med til at fordre en debat i medierne, som stiller spørgsmål om, hvordan skolen skal ændre på skolens nuværende kultur og praksisser for at tilgodese eller blot imødekomme de muslimske børn. Hvordan udfordrer dette den danske folkeskoles identitet og værdier på udslagsgivende parametre? Denne debat føres også utvivlsomt på landets lærerværelser
og blandt ledelsen, hvor dilemmaet består i, hvordan skolen som en sekulær samfundsinstitution samtidig kan have respekt til den muslimske tro, samt dens praksisser, og om skolen skal afskaffe sine kulturelle bånd til kristendommen for at imødekomme de implicerede muslimer i folkeskolen.
(Jacobsen m.fl., 2015). Dilemmaet udspiller sig imellem den danske folkeskole, som er den bærende kulturinstitution og den muslimske tro og kultur... Køb adgang for at læse mere

Sekularisering og kulturmøder | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.