Sekularisering, kulturmøde og tolerance | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Sekularisering, kulturmøde og tolerance | Studieprodukt

Emne: Sekularisering, kulturmøde og tolerance

Problemformulering

Hvordan bør man som lærer forholde sig til de kulturelle forskelle, der kan forekomme i klasserummet? Hvor stor en grad af tolerance bør læreren udvise?

Indhold

Emne: 2
Problemformulering 2
Redegørelse 2
Medborgerskab 3
Medborgerskab i skolens praksis 4
Sammenhængskraft 5
Kulturmøde 6
Minoritetsgruppe 8
Sekularisering 9
Tolerance 11
Perspektivering 13
Muslim og dansk statsborger 14
Litteraturliste 15

Uddrag

Redegørelse
Fra en mørk og middelalderlig tid, hvor menneskets værdighed lå i skyggen af Guds lys, blomstre et nyt menneskesyn frem i Norditalien i 1300-tallet, som senere spreder sig til resten af Europa. Denne tidsperiode er også kaldet Renæssancen.

Renæssancen står i kontrast til den mørke middelalder, hvor mennesket blot var underlagt Guds og præstens/pavens ord, og ingen suverænitet havde over sig selv. Renæssancen bærer præg af de før-ste rødder af individualismen. Individualismens senere fodfæste finder sted i oplysningstiden i 1700-tallet, hvor denne også er et yderst relevant nøgleord i vejen til sekularisering. Danmark er et sekularistisk samfund, og adskiller derfor religion fra stat i det offentlige rum, disse tanker har blandt andet rod i oplysningstiden, som banede vej for en hel ny form for tænkning som medborger i et samfund.

Den engelske samfundstænker, John Locke (1632-1704), var blandt andet fortaler for det enkelte individs frihed. Han satte tydelige spor hos mennesket med sine tanker og idealer. Hans syn på mennesket, kultur og åndsfrihed fik en afgørende og betydelig stor rolle for menneskets måde at anskue religion og kultur på i dag, og hvor meget tolerance man bør udvise over for dette. Vi vil derfor i vores opgave tage udgangspunkt i generelle udfordringer, man som lærer, kan møde i klasserummet. Er det muligt at løsrive de danske skoler fra dets kultur-prægede normer og værdier?

Eftersom at Danmark er et multikulturelt samfund med mange forskellige etniciteter, er det også... Køb adgang for at læse mere

Sekularisering, kulturmøde og tolerance | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.