Sekularisering og Kristendomskundskab i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Sekularisering og Kristendomskundskab i KLM

Dette er et studieprodukt i KLM om sekularisering.

Problemstillinger:
• Hvad er sekularisering og har definitionen af begrebet evt. udviklet sig de seneste år?
• Hvilken virkning har sekularisering haft i de europæiske lande?
• Er det selvmodsigende for en stat, der er sekulariseret, at det religiøse oplysningsfag stadig bliver kaldt kristendomskundskab i den danske folkeskole, fremfor fx. religion?

Indhold

Problemstillinger
Indledning
Hvad er sekularisering og har definitionen af begrebet evt. udviklet sig de seneste år?
Hvilken virkning har sekularisering haft i de europæiske lande?
Er det selvmodsigende for en stat, der er sekulariseret, at det religiøse oplysningsfag stadig bliver kaldt kristendomskundskab i den danske folkeskole, fremfor fx. religion?
Konklusion
Mindmap
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Sekulariseringsbegrebet er meget omdiskuteret for tiden og derfor har jeg valgt at arbejde med dette. Jeg vil undersøge hvad det er der er årsag til, at det så hyppigt bliver taget op i det offentlige rum. For at belyse min undren, vil jeg i min opgave benytte mig af de 3 taksonomiske niveauer; redegørende, analyserende og vurderende. Først vil jeg redegøre for hvad sekularisering er, og hvordan begrebet adskiller sig fra 'sekularisme' samt undersøge om ordets betydning evt. har udviklet/ændret sig de seneste år. Derefter vil jeg analysere hvilken virkning sekularisering har haft i de europæiske lande og evt. sammenligne deres forskellige sekulariseringsforståelser og – former. Herunder vil jeg komme ind på religionsfrihed – om denne overhovedet kan herske i det offentlige i et sekulariseret samfund osv. Til sidst vil jeg på baggrund af mine undersøgelser og analyser, diskutere og vurdere om det egentlig er selvmodsigende for en stat, at religionsfaget stadig bliver kaldt kristendomskundskab i den danske folkeskole, fremfor fx religion... Køb adgang for at læse mere

Sekularisering og Kristendomskundskab i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.