Sekularisering i den danske folkeskole | KMP

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kompetencemålsprøve: Sekularisering i den danske folkeskole | KMP

Kompetencemålsprøve i KLM/AD (2. semester).

Problemformulering
Hvilken form for sekularisering præger den danske folkeskole, og hvad har det af betydning for den måde, muslimske elever inkluderes i folkeskolen på? Hvad kan konsekvensen være, hvis inklusionen ikke lykkes?

Indhold

Problemstilling: 1
Problemformulering: 2
Sekularisering og sekularisme i det danske samfund: 2
Religionens plads i samfundet: 3
Dannelsen af en fælles national identitet: 4
Muslimske praksisser i folkeskolen: 4
Inklusionens svigt: 5
Konklusion: 6
Referenceliste: 7

Uddrag

Problemstilling:
Ifølge Gilliam og Kühle (2014, s. 1) har cirka 7 % af eleverne i den danske folkeskole muslimsk baggrund. Størstedelen af de muslimske børn i Danmark går på en dansk folkeskole frem for en muslimsk friskole.
Den danske folkeskole har siden 1975 ved lov været en 'sekulær' institution, idet den ikke forkynder en bestemt tro. Denne 'skolesekularisme' stemmer dog ikke overens med den rolle kristendommen spiller i de danske folkeskoler i og med, at der stadig bliver holdt fast i de kristne traditioner og værdier såsom de kristne helligdage og konfirmationsforberedelse (Gilliam, 2014, s. 37). Denne form for sekularisering kan være et problem for en del muslimske børn, unge og forældre som har en forventning om, at de kristne religiøse praksisser holdes ude af skolen (Gilliam & Kühle, 2014, s. 1). Fordi de kristne traditioner praktiseres i skolen, kunne de muslimske elever også ønske, at deres religion ligeledes tilgodeses i skolen. Et sådant ønske er op til den enkelte skole at imødekomme, da der ingen nationale bestemmelser er i forhold til religiøse minoriteters praksis (Jensen, 2014, s. 17). Spørgsmålet er, om de muslimske elever risikerer at opleve religiøs identitetskrise og mangel på et tilhørsforhold til det skolemiljø, som de befinder sig i, når de er underlagt de kristne praksisser og samtidig ikke får lov til at praktisere deres egne praksisser (Gilliam & Kühle, 2014, s. 7)... Køb adgang for at læse mere

Sekularisering i den danske folkeskole | KMP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.