Sekularisering i Danmark | KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Sekularisering i Danmark | KLM

Studieprodukt i KLM om Kristendom og Sekularisering.

Opgaven indeholder beskrivelse af, hvordan har sekularisering i Danmark hidtil været og hvordan er dette blevet udført i praksis. Samt beskrivelse af hvilke konsekvenser vil det give, hvis stat og kirke adskilles og dets indflydelse på sekulariseringen.

Problemformulering

Hvordan har sekularisering i Danmark hidtil været og hvordan er dette blevet udført i praksis? Hvilke konsekvenser vil det give, hvis stat og kirke adskilles. Vil sekulariseringen i Danmark blive mere tydelig?

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Sekulariseringens historie:
Romerriget:
Luther:
Det 17. og 18. århundrede:
Det 19. århundrede og frem:
Sekularisering iflg. Berger:
Sekularisering i Danmark – teori og praksis:
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
I teorien har Danmark altid været betragtet som et sekulariseret land, dog er det langt fra, at denne teori er blevet ført ud i praksis. I forbindelse med regeringsskiftet i oktober 2011, fik Danmark noget så utraditionelt en kirke- og ligestillingsminister, der med sin personlige baggrund og tilgang til den danske Folkekirke, sætter Folkekirken og dens virke i et nyt perspektiv. Et af de punkter Manu Sareen kirke- og ligestillingsminister - Radikale Venstre, har på dagsordenen er at skille stat og kirke, så kirken bliver en selvstændig styret institution.

Sekulariseringens historie:
Der er mange bud på, hvordan begrebet sekularisering er opstået og hvordan udviklingen har været. Ifølge James A. Beckford må man helt tilbage til Romerriget, før man kan få en forståelse af sekulariseringens historie og udvikling.

Romerriget:
”Da man i Romerriget indførte kristendommen som en af rigets officielle religioner, betød det en reducering af den sammenflettede magtdeling og gensidige indflydelse mellem det religiøse og det politiske, som den tidlige romerske religion havde repræsenteret.” Egil Bargfelt ...

---

Sekularisering i Danmark – teori og praksis:
Som tidligere beskrevet ser Danmark sig som et sekulariseret land, men er vi virkelig så sekulariserede som vi tror? Ser man på hvilke love vi har i Danmark, tyder det på, at vi slet ikke er så sekulariserede endda. Ser man ganske enkelt på Grundloven kapitel 1 § 4 tyder alt på, at Danmark ikke er et sekulariseret land:

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Her fastslås det at Danmark har én officiel kirke, nemlig Folkekirken. Før den første Grundlov (1849), underskrevet af Frederik VII, var Folkekirken en statslig institution. Grundloven sikrer at Folkekirken stadig er delvis bevaret af staten, men også at kirken på nogle områder stadig er et... Køb adgang for at læse mere

Sekularisering i Danmark | KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.