Undervisningsforløb om sanser i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 16
  • 5422
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2004
  • 15-09-2004

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om sanser i Natur/teknologi

Eksamensopgave om et undervisningsforløb i natur/teknologi om sanser.

Målet med undervisningen er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med sanserne opnår en indsigt i sansernes sammenhæng.

Indhold

Indledning 2
Metodebeskrivelse 2
Rammefaktorer 2
Målet med undervisningsforløbet 3
Undervisningsforløbet 4
Indledende om de fem sanser og lugtesansen 5
Høresansen 6
Smagssansen 7
Følesansen 8
Synssansen 10
Besøg af en blind 12
Didaktiske og metodiske overvejelser 12
Piagets stadieteori 12
Begrebsindlæring 13
Organisations- og arbejdsformer 13
Progression i Natur/teknik undervisningen 14
Konklusion 14

Uddrag

Indledning
Tænk sig, hvis man ikke kunne dufte foråret, blomsterne og græsset. Tænk sig, hvis man ikke kunne nyde udsigten over den smukke skov. Tænk sig, hvis man ikke kunne smage den herlige julemad. Ja så var der ikke meget at glæde sig over.
Det er sanserne som gør livet værd at leve, ved at give det indhold ligesom de nævnte eksempler. Dette er den mere filosofiske betragtning af sanserne, men skal man kigge på de fysiologiske aspekter, kan man overordnet sige, at alle informationer til hjernen kommer fra sanserne, hvilket indebærer, at mennesket ikke kan fungere uden sanserne.

Metodebeskrivelse
Vi har i undervisningsplanen valgt at inddele forløbet i lektioner med hver deres emne som overskrift. Vi indleder hver lektion med en oversigt over de materialer, der skal anvendes, samt hvilke mål vi har for den enkelte lektion, herunder hvilke begreber eleverne skal præsenteres for. Vi vil ligeledes beskrive, hvad vi som lærere skal vide i forbindelse med arbejdet med de forskellige sanser. Under hver lektion har vi markeret med # hver gang der startes en ny aktivitet, eller der
tages en ny snak op. De didaktiske og metodiske overvejelser har vi samlet i et afsnit, for så at henvise til det når det ses i anvendelse under selve forløbet.

Rammefaktorer
Dette undervisningsforløb er lavet til en 2. klasse og strækker sig over 12 lektioner. Klassen er en velfungerende klasse med 22 elever fordelt på 10 piger og 12 drenge. Klassen har natur/teknik to lektioner om ugen, da vi har lavet samlæsning af nogle lektioner, fordi vi har klassen til flere fag.
Det har vi valgt at gøre, for at skabe mere sammenhæng for eleverne, og fordi vi ganske enkelt kan gå mere i dybden med tingene end hvis vi blot havde en enkelt lektion af gangen.
I forløbet skal der generelt tages højde for, at eleverne ikke kender ret meget til emnet sanserne, og derfor er de forsøg vi laver ret enkle. Endvidere skal der tages hensyn til, at eleverne endnu ikke har den store erfaring med at læse og skrive... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om sanser i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.