Sandsynlighedsregning og statistik i 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 1719
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2009
  • 12-11-2009

Eksamensopgave: Sandsynlighedsregning og statistik i 8. klasse

Eksamensopgave i matematik om sandsynlighedsregning og statistik i 8. klasse.

Indhold

Indledning side 2
Metodeovervejelser side 2
Sandsynlighed side 2
Statistik side 3
Skolefaglighed side 4
Fagdidaktik under statistik projekt side 5
Fælles mål 2 side 6
Fagdidaktik side 6
Litteraturliste side 8

Uddrag

Indledning
I hverdagens tilværelse forekommer der mange tilfældige og uforudsigelige begivenheder. Dette gør livet interessant, man har dog brug for i mange situationer brug for metoder til, at håndtere sådanne usikkerhedsmomenter. Det er baggrunden for, at sandsynlighedsregningen og statistikken er blevet udviklet. Disse to matematiske emner har i vore dage hjulpet med til, at finde anvendelser, for eksempel, indenfor for forsikring, finansiering, plantegning og analysere af alle former for data, som er behæftet med usikkerhed.

Opgaven vil indeholde tre hovedpunker: matematikfaglighed, skolefaglighed og fagdidaktik. Til at starte med, vil jeg komme ind på det faglige under sandsynlighed og statistik. Dernæst beskrives om skolefaglighed, hvor jeg så kort beskriver et undervisningsforløb fra min 2.årgangs praktik og ind på hvad der står i fælles mål om sandsynlighed og statistik. Til allersidst rundes der af med en kort præsentation om fagdidaktik... Køb adgang for at læse mere

Sandsynlighedsregning og statistik i 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.