Didaktikopgave med faget idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 21
  • 5328
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Didaktikopgave med faget idræt

Didaktikopgave med faget idræt i fokus. Herunder med emnet: Samarbejde et individuelt og fælles mål i undervisningen.

I et kort undervisningsforløb på 3 dobbelt lektioners varighed, er der i en 4 klasse i idræt valgt at fokusere på ”temaet” samarbejde.

Indhold

Indledning
Didaktikbegrebet
Planlægning af undervisning
Undervisningsforløbet
Egen evaluering (SMTTE - model)
Kompetencer
Dannelsesperspektivet
Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Det samfund og den verden vi er en del af, stiller krav til mennesket og dets evner. Vil man være en del af denne verden må man i videst muligt omfang søge at leve op til de krav der stilles og de normer der er på dagsordenen. Når vi vælger at arbejde med emnet samarbejde i folkeskolen, er det fordi vi mener, det er et af de vigtigste krav at kunne leve op til, når man skal indgå i samfundet. Det er svært at komme i tanke om et sted i vor tid hvor det ikke implicit kræves at kunne samarbejde. Derfor mener vi, at det på lige fod med anden dannelse, i et vist omfang er folkeskolens opgave at støtte eleverne, i at udvikle og styrke de kompetencer der ligger bag det at være i stand til at indgå et succesrigt samarbejde, med andre mennesker.

Vi har planlagt, gennemført og evalueret et undervisningsforløb, i faget idræt i praktikken. Vi vil i denne opgave søge at give vores bud på, hvorfor det er vigtigt at have emnet samarbejde prioriteret højt i sin målformulering når man forbereder sin undervisning. Dette vil vi gøre set i et elevperspektiv på den måde at vi tager udgangspunkt i elevernes udbytte af undervisningen. Og i et lærerperspektiv hvor vi til at belyse de overvejelser vor tids professionelle lærer må have når han/hun skal planlægge undervisningen, vil anvende forskellige teorier der siger noget om dette. Teoretikeren Erling Lars Dale har formuleret nogle kompetenceniveauer for læreren i denne sammenhæng. Klafkis teorier om dannelse vil vi anvende når vi taler om kriterier for valg af indholdet i undervisningen. Endvidere Hiim og Hippes relationsmodel som er god når vi skal diskutere alle de faktorer der påvirker undervisningen.

---

Planlægningsmodel
Vi har startet planlægningen af forløbet ved at anskueliggøre undervisningens formål (hvorfor) med henblik på elevens almene dannelsesproces.
En af folkeskolens centrale formål er at danne elever til ligeværd og demokrati3 hvilket har fået os til at reflektere over tidligere praktikker og erfaringer med børn. Herved har vi oplevet, at elever til tider har haft svært ved at betragte hinanden som ligeværdige mennesker, med hver deres specielle kompetencer... Køb adgang for at læse mere

Didaktikopgave med faget idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.