Religioner og kulturer i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis: Religioner og kulturer i folkeskolen

Synopsis i AD/KLM.

Problemformulering
Bør der tages hensyn til andre religioner og kulturer i skolen ift. traditioner og ritualer?
1. Hvilke ritualer og traditioner praktiseres i folkeskolen?
2. Hører disse til i folkeskolen? Hvorfor/hvorfor ikke?
3. Hvilke fordele og ulemper er der ved at tage hensyn til andre religioner og kulturer?

Indhold

Indledning og problemformulering 1
Hvilke ritualer og traditioner praktiseres i folkeskolen? 1
Hører disse til i folkeskolen? Hvorfor/hvorfor ikke? 2
Hvilke fordele og ulemper er der ved at tage hensyn til andre religioner og kulturer? 4
Konklusion 5
Referencer 6
Bilag 1 7
Bilag 2 7
Bilag 3 8
Bilag 4 8

Uddrag

Indledning og problemformulering
Denne opgave tager udgangspunkt i en problemstilling omkring kulturmøder i skolen. Fokus er på hvorvidt skolen skal tage hensyn til andre religioner. Problemstillingen har givet anledning til overvejelser, om hvilke religiøse ritualer og traditioner der praktiseres i skolen, hvorvidt disse hører til og om forskellige synspunkter finder disse passende. Nogle overvejelser er f.eks., om skolen kun skal tage højde for kristne ritualer og traditioner eller om andre religioner skal inddrages. Andre overvejelser omhandler hvorvidt religion hører til i skole og hvad det indebærer, hvis denne gør.

Hvilke ritualer og traditioner praktiseres i folkeskolen?
Siden den første danske skole blev oprettet omkring år 850 af Ansgar, har folkeskolen været præget af den kristne tro. Den første danske skole var en missionsskole, hvis opgave var at opdrage børnene til gode kristne. I 1100-tallet blev de første danske katedralskoler oprettet og 100 år senere oprettede man de første danske klosterskoler. Med reformationen i 1500-tallet, 1536 i Danmark, blev latinskoler i byerne oprettet, hvis opgave var at uddanne præster og degne, som til gengæld underviste i landsbyskolerne. I 1739 kom undervisningspligten, som krævede undervisning til alle børn. (Weinreich, 2012)... Køb adgang for at læse mere

Religioner og kulturer i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.