Religionens betydning i det senmoderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Deltagelsespligtopgave: Religionens betydning i det senmoderne samfund

DPO i KLM om religionens betydning i det senmoderne samfund.

Problemformulering
I hvilken grad kan udviklingen fra det moderne samfund til det senmoderne samfund ses på religionens rolle i folkeskolen?

For at kunne besvare dette, har vi formuleret følgende problemstillinger:

• Hvad karakteriserer den udvikling der skete fra det moderne samfund til det senmoderne samfund i forhold til religion?
• Hvad indebærer det at være religiøs/ikke-religiøs i det senmoderne samfund?
• I hvilken grad påvirker religion udviklingen af folkeskolens formålsparagraf?
• Hvordan påvirker religion undervisningen i folkeskolen?

Indhold

Indledning 2
Teoretisk tilgang og begreber 2
Analyse 4
Hvad karakteriserer den udvikling der skete fra det moderne samfund til det senmoderne samfund i forhold til religion? 4
Hvad indebærer det at være henholdsvis religiøs og ikke-religiøs i det senmoderne samfund? 4
I hvilken grad påvirker religion udviklingen af folkeskolens formålsparagraf? 5
Hvordan påvirker religion undervisningen i folkeskolen? 5
Konklusion: 6
Perspektivering: 6
Litteratur: 7

Uddrag

Indledning
Dagens Danmark anses som værende et multikulturelt samfund, der stræber sig efter at favne alt og alle, men sådan har det ikke altid været. Siden skoleloven blev vedtaget i 1814, er der blevet lavet flere ændringer - senest i 2006. Disse ændringer kan anses som værende en reaktion på samtidens forhold i samfundet. I takt med udviklingen fra det traditionelle samfund til det moderne - og senere hen det senmoderne samfund, har religionens betydning i samfundet ændret sig. Hvordan religion dyrkes i det danske samfund i dag, er også meget langt fra det, som man så tilbage i slutningen af 1800-tallet, og man kan altså sige at der er sket en sekularisering af religionen. I dag, i det senmoderne samfund, hvor migrationen og globaliseringen finder sted, er landegrænserne blevet mere flydende og folkefærd mere blandede. Dette medfører at forskellige kulturer og de dertilhørende religioner i højere grad mødes, hvilket skaber helt nye problemstillinger og muligheder, som skal tages i betragtning. Vi er gået fra at være et overvejende monokulturelt fællesskab, til et flerkulturelt samfund, som rummer mange mennesker og disses baggrund.
Dette ses både i samfundet, men også i skolen. Folkeskoleklassen består i langt højere grad af elever med forskellige baggrunde, hvilket formålsparagraffen også skal tage hensyn til.

Teoretisk tilgang og begreber
Individualiseringsteori:
Den religiøse magt overføres fra kirkerne til individerne, som nu står med opgaven at skabe og opretholde deres egen religion. Religion er altså et individuelt valg, som ikke nødvendigvis tager hensyn og forholder sig til autoriteter.

Religiøs aftraditionalisering:
Et begreb, som beskriver hvordan traditioner og normer bliver opløst - i denne sammenhæng omhandler det religion.

Sekulariseringen:
En proces, der handler om, at samfundet i mindre grad end tidligere bygger på religion og religiøse institutioner. Eller en verdsliggørelse, her forstås den udvikling, som har præget forholdet mellem samfund og religion i den vestlige verden siden oplysningstiden... Køb adgang for at læse mere

Religionens betydning i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.