Religiøse minoriteter og majoriteter i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Religiøse minoriteter og majoriteter i skolen

Eksamensopgave i AD/KLM om religiøse minoriteter og majoriteters praksisser i skolen.

Problemformulering
I hvor høj grad skal religiøse praksisser fylde i folkeskolen?

Indhold

Indledning 2
Metode 2
Religiøse majoriteters praksisser i skolen 2
Religiøse minoriteters praksisser i skolen 3
Helligdage 3
Yderbyskolen 4
Minoritet vs. Majoritet 4
Integration 5
Konklusion 6
Citerede værker 7

Uddrag

Indledning
I folkeskolens formålsparagraf fra år 2006, fremgår det af § 1 at ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: (…), gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, (...)”. Derudover skal folkeskolen ” (…) være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.
Sammenlignes formålsparagraffen fra 2006 med denne fra 1814: ”§22. Ved Børnenes Underviisning skal der i Almindelighed tages hensyn til at danne dem til gode og retskafne Mennesker i Overensstemmelse med den evangelisk-christelige Lære (…)” (Bogisch & Kornholt, 2018, s. 355-357), fremgår det tydeligt at skolen gennem tiden er blevet mere sekulariseret, i og med, at religion overhovedet ikke nævnes i den nuværende formålsparagraf. Religionens fylde i skolen er der blevet stillet spørgsmål ved siden Grundtvig, som levede i perioden hvor denne formålsparagraf blev vedtaget. Han skelnede mellem skolens og troens sag, da han ikke mente at kristendomsforkyndelse hørte hjemme i skolen. Han er meget kendt for citatet, ”menneske først og kristen så, kun det er livets orden”, som netop beskriver at mennesket kommer først og dernæst kommer troen (Bækgaard, Bækgaard, & Kallesøe, 2014, s. 189-192).
Trods disse formål, hvor forkyndelsen af den evangeliske-lutherske lære gennem tiden er erstattet med åndsfrihed, ligeværd og demokrati, syntes der dog stadig at opstå udfordringer, når der skal tages stilling til i hvor høj grad religiøse praksisser skal fylde i folkeskolen.

Metode
For at belyse problemstillingen bedst muligt vil jeg starte med at undersøge de religiøse majoriteter og minoriteters praksissers fylde i skolen, samt hvordan de håndteres og belyse forskellige holdninger på områderne. Slutteligt vil jeg kigge på religionsulighedens betydning for skolen og dens formålsparagraf, samt redegøre for de tre integrationsformer og forskellige udfald af disse... Køb adgang for at læse mere

Religiøse minoriteter og majoriteter i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.