Relationskompetence og læringsmiljø | PL

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 2
  • 1152
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2018
  • 29-03-2019

Modulprøve: Relationskompetence og læringsmiljø | PL

Denne afsluttende PL Opgave Modul 1 i lærerens grundfaglighed belyser hvordan man som lærer kan agere relationskompetent, og hvilken betydning den gode lærer-elev relationen har for elevens læringsudbytte. Der vil være en socialpsykologisk tilgang til op-gaven med et systemisk- og narrativt perspektiv. Opgaven vil herunder komme ind på inkluderende klasse-ledelse med særligt fokus på relationen. Opgaven tager udgangspunkt i nedenstående case.

Forfatterens kommentar

Jeg har skrevet en ekstra kommentar i diskussionen med noget man evt kunne skrive mere om.

Indhold

Case – Jonas
Analyse
Diskussion
Konklusion

Uddrag

Case – Jonas
Jonas er ny elev i 7.b. Han er smidt ud af sin tidligere skole, og bliver opfattet som et problembarn. Han er bagud i undervisningen, og lærerne har generelt svært ved at styre ham. Nogle af lærerne er efterhånden vant til, at han larmer og forlader undervisningen. Især dansklæreren mener at hun konstant bliver nødt til at irettesætte Jonas. Dansklæreren bebrejder Jonas for ikke at være interesseret i undervisningen. Det viser sig, at Jonas af og til godt kan lide at løse opgaver i matematikundervisningen, som oftest udføres i grupper. Matematiklæreren møder Jonas venligt og derudover fremstår Jonas koncentreret og hjælpsom, når han arbejder i grupperne i matematiktimerne. Jonas mor fortæller, at han ofte giver op på forhånd, fordi han påstår at han ikke kan finde ud af noget.

Analyse
Relationer bygger på samspil, og i samspil skaber vi hinandens forhold. (Løw & Skibsted, 2012). Relationskompetence er en evne til at indgå i positive samspil med hinanden og det er den professionelle lærers opgave at sørge for et godt samspil og læringsmiljø. (Klinge 2016). Der er en sammenhæng mellem elevernes præstation og adfærd samt deres relation med læreren. Der er forskellige værktøjer en lærer en kan bruge til at indgå i positive relationer med eleven. (Løw og Skibsted, 2012).
I forhold til casen ved vi, at Jonas har haft problemer på sin tidligere skole og da lærerne på forhånd får at vide at han er blevet smidt ud af på grund af problemadfærd, kan det have en betydning for deres forståelse af ham. Vores forventninger til hinanden sammensættes af vores forforståelser og de kan både være negative... Køb adgang for at læse mere

Relationskompetence og læringsmiljø | PL

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.