Relationskompetence

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Didaktik
  • Godkendt
  • 12
  • 3539
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Relationskompetence

Opgaven omhandler emnet relationskompetence i teori og praksis.

Problemformulering
Vi ønsker at definere begrebet relationskompetence samt ud fra vores kriterier vurdere, hvad der kan forstås ved en kvalitativ relationskompetence. Endvidere vil vi på baggrund af sociologiske og psykologiske teorier analysere og vurdere, hvorfor det er væsentligt, at læreren kan kvalificere en relation, og hvordan denne kan etableres.
Disse overvejelser samt vedlagte case vil danne grundlag for vores mundtlige eksamen, hvor vi vil inddrage den didaktiske vinkel i forhold til emnet.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Definition af relationskompetence
Sociologiske og psykologiske vinkler på relationskompetence
- Thomas Ziehe
- Niklas Luhmann
- Heinz Kohut
- Lev. S. Vygotski
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
I folkeskolens formål bekendtgøres det, at det er folkeskolens, og dermed lærerens job, at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkeltes elevs alsidige personlige udvikling1 og samtidig, at eleverne skal opnå baggrund for at tage stilling og handle2. Da formålet er resultatet af et politisk forlig, kan det fortolkes i forskellige retninger, hvilket i tiden bevirker en tendens til øget faglighed. I forhold til dette står bl.a. sociologer og psykologer med synspunkter om relationens altafgørende betydning i folkeskolen, og denne problematik finder vi som kommende folkeskolelærere interessant.
Vi er af den opfattelse, at problematikken kommer til udtryk i en udvalgt case (vedlagt i bilag) fra dokumentarprogrammet ?Det første år?, der i 2001 blev vist på DR1. Dette program har vakt vores opmærksomhed, idet det tydeligt viser de relationelle udfordringer, en lærer må forholde sig til.

---

Definition af relationskompetence
Summen af en lærers formidlingskompetence og relationskompetence udgør hendes eller hans fagpersonlige kompetence. Colwyn Trevarthen3 beskriver den interpersonelle relation mellem lærer og elev som primært personrelateret men også sagsrelateret. Det er således personrelationen, der er grundlæggende for sagen som det fælles tredje,4 og det er altafgørende, at læreren besidder en kvalitativ kompetence i forhold til interpersonelle relationer. I det... Køb adgang for at læse mere

Relationskompetence

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.