Relationsarbejde og læringsmiljø | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Madkundskab)
  • Godkendt
  • 13
  • 4307
  • PDF
  • 2020
  • 23-03-2020

Praktikopgave niveau 3: Relationsarbejde og læringsmiljø | Praktikopgave

Praktikopgave niveau 3 om relationer og motivation. Hvilken indvirkning kan fokus på elev-lærer relation have for motivationen og læringsmiljøet

Problemformulering
Hvordan kan jeg gennem relationsarbejde motivere den enkelte elev og forbedre læringsmiljøet for klassen?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Teori 3-5
Empiri & analyse 5-7
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 9-12

Uddrag

Indledning
Som kommende folkeskolelærer, er der mange aspekter at tage højde for. Fra didaktiske overvejelser om hvordan undervisningen skal tilrettelægges, til at kunne differentiere i en klasse med 20+ elever. For at bygge et godt fundament for dette i en klasse, er relationen til den enkelte elev, en grundlæggende kompetence som læreren skal mestre. At skabe en relation er ikke noget man kan gøre i det sekund man møder en fremmed. Det kræver tid og en vilje omkring at åbne op. Det kræver ydermere noget viden om personen selv, hvilke interesser vedkommende har. (Videnskab 12.4.16) Relationskompetence som lærer skiller sig ud fra den naturlige menneskelige dimension, ved at det er et redskab i en professionel kontekst, som brugen af kan variere. Derfor er det også en af 3 områder hvorpå jeg som lærer skal have viden om og kunne agere ud fra i praksis.

I min praktik var jeg på X skolen, og havde primært fokus på Madkundskab hvor jeg havde 3 hold. Et af de hold var 6.a, som jeg også havde i idræt, hvor jeg blandt andet fik set eleverne i nogle anderledes omgivelser end i madkundskabslokalet. Klassen var på i alt 24 elever når vi var fuldtallige, med elever der generelt ikke var så spredt fagligt. Klassen var meget imødekommende og udadvendt, og jeg så klassen som at have en meget stor social aktivitet. En af de ting jeg bed mærke i, i idrætsundervisningen var, at klassen havde en masse drenge og især 2 elever, som var på toppen af hierarkiet. Disse elever fyldte meget i undervisningen, på godt og ondt. Derfor besluttede jeg mig for at se på nogle af disse relationer eleverne imellem, og hvor meget der faktisk blev kommunikeret mellem dem og hvad det gjorde ved undervisningen. Det jeg observerede var, at undervisningen i teoridelen blev forstyrret af disse kommunikationer, og jeg ville derfor undersøge hvordan jeg kunne optimere læringsmiljøet i klassen... Køb adgang for at læse mere

Relationsarbejde og læringsmiljø | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.